Van de overheid. Voor ondernemers.

Loondoorbetaling bij ziekte

U moet het loon doorbetalen van uw zieke werknemer. Dit moet maximaal 2 jaar. Tenzij UWV u een loonsanctie oplegt. Dan moet u het loon nog maximaal 1 jaar langer doorbetalen. Uw werknemer krijgt tijdens de loondoorbetaling in ieder geval 70% van het laatstverdiende loon. In het 1e jaar mag dat niet minder zijn dan het minimumloon. In het 2e jaar mag dat wel. Dat geldt ook voor de periode van de loonsanctie.

Voor welke werknemers moet u loon doorbetalen?

De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte geldt voor al uw eigen werknemers:

Moet u 100% van het loon doorbetalen?

Nee, dat hoeft niet. U moet minimaal 70% van het loon doorbetalen. In het 1e jaar moet dat voor uw werknemer uitkomen op minstens het minimumloon. Betaalt u minder, dan kunt u een boete krijgen van Inspectie SZW. In het 2e jaar moet u ook minimaal 70% van het loon betalen, maar dan hoeft u niet uit te gaan van minstens het minimumloon.

Staat er een hoger percentage aan loondoorbetaling in het arbeidscontract van uw werknemer? Of in de cao? Dan moet u zich aan dat hogere percentage houden.

Tot wanneer moet u loon doorbetalen?

  • Heeft uw werknemer een tijdelijk contract? Dan stopt de loondoorbetaling als uw werknemer uit dienst gaat.
  • Bij een vast contract stopt de loondoorbetaling in principe na 2 jaar. UWV beoordeelt dan of u genoeg gedaan heeft voor de re-integratie van uw zieke werknemer. Is dat niet zo? Dan kan UWV u een loonsanctie opleggen van maximaal 1 jaar. U mag uw werknemer in die periode niet ontslaan.
  • U hoeft het loon ook niet door te betalen als u uw werknemer op staande voet moet ontslaan.