Van de overheid. Voor ondernemers.

Vakantiegeld en vakantiebijslag

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uw werknemer heeft wettelijk recht op vakantiebijslag. Uw werknemer heeft ook recht op vakantiegeld. Wat is het verschil en hoe zit het met de betaling?

Verschil vakantiegeld en vakantiebijslag

  • Vakantiegeld is het loon dat u moet doorbetalen als uw werknemer een vakantiedag opneemt.
  • Vakantiebijslag is een toeslag op het brutoloon van uw werknemers. Deze toeslag bouwen zij op tussen juni van het ene jaar en mei van het andere jaar.

Wat telt mee voor de vakantiebijslag?

De vakantiebijslag is minimaal 8% van het brutoloon. Inclusief prestatietoeslagen, provisies, onregelmatigheidstoeslagen en uitbetaalde vakantiedagen. Betaald overwerk, onkostenvergoedingen en winstuitkering tellen niet mee.

Verdient uw werknemer meer dan 3 keer het wettelijk minimumloon? Dan hoeft u over het meerdere geen vakantiebijslag te betalen.

Wat als een werknemer ziek is?

Ook een zieke werknemer bouwt gewoon vakantiebijslag op. En wordt uw werknemer ziek tijdens de vakantie? Dan kost uw werknemer dat geen vakantiedagen.

Wanneer moet u de vakantiebijslag betalen?

De meeste werkgevers betalen de vakantiebijslag ineens, in mei of juni. Wilt u de vakantiebijslag op een ander moment betalen? Of liever in termijnen? Dan heeft u daarvoor schriftelijk toestemming nodig van uw werknemer. De afspraken over de uitbetaling staan in de cao of in het arbeidscontract.

Deze informatie is geplaatst door:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid