Van de overheid. Voor ondernemers.

Loon en loonstrookje

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voor veel werknemers is het salaris de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Daarom zijn er ook eisen aan de betaling ervan. En wat u wel of niet tot het salaris mag rekenen en hoeveel uw werknemers minimaal moeten krijgen. Wat moet u minimaal betalen?

Al uw werknemers moeten in ieder geval het wettelijk minimumloon krijgen. Natuurlijk in verhouding tot het aantal uren dat ze werken. Ook hebben ze recht op de minimum vakantiebijslag en op een minimaal aantal vakantiedagen. Betaalt u te weinig? Dan kunt u een boete krijgen van Inspectie SZW.

Wat hoort bij het loon?

Loon is alles wat uw werknemer krijgt als tegenprestatie voor het werk. Dus ook een beloning in natura of een onkostenvergoeding. Het minimumloon mag niet in natura.

Loon kan bestaan uit:

  • Geld. Contant of via de bank.
  • Vergoeding of juist inhouding voor gebruik van laptop, telefoon of tablet.
  • Vergoeding of juist inhouding voor huisvesting of kost en inwoning.
  • Vergoeding of juist inhouding voor opleiding en training.
  • Reiskostenvergoeding.
Let op: Bij het wettelijk minimumloon komen vergoedingen die te maken hebben met het werk erbovenop. Die mogen dus niet als onderdeel van het minimumloon.

Wanneer moet u het loon betalen?

U betaalt het loon achteraf. Dus direct nadat uw werknemer een bepaalde periode voor u heeft gewerkt. Meestal gaat het om een periode van een maand, maar u kunt ook wekelijks betalen, of 4-wekelijks. Die termijn spreekt u schriftelijk af met uw werknemer, bijvoorbeeld in het arbeidscontract.

Later uitbetalen van loon

U moet het salaris eigenlijk direct na de gewerkte periode betalen. Wilt u liever later betalen, dan moet u hierover afspraken maken in het arbeidscontract.

Let op: Betaalt u te laat zonder dat er afspraken over zijn? En is dat uw schuld? Dan heeft uw werknemer recht op een eenmalige loonsverhoging.

Hoe moet u het loon betalen?

U moet het loon contant of per bank betalen. Vanaf 1 januari 2016 moet in ieder geval het netto minimumloon altijd via de bank. Verdient uw werknemer meer dan het minimumloon? Dan mag u het meerdere wel contant of in natura betalen.

Loonstrook

U moet uw werknemer een loonstrook geven. Veel werkgevers doen dit iedere maand, maar dat is niet verplicht. Het is wel verplicht bij de betaling van het eerste salaris van een nieuwe werknemer. En als er iets verandert in het loon of in de loonheffingen.

Deze informatie is geplaatst door:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid