Van de overheid. Voor ondernemers.

Inhoudingen en verrekeningen

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het komt vaak voor dat werkgevers bedragen inhouden op of verrekenen met het salaris van hun werknemers. Maar wat is een inhouding? En wat is een verrekening? En mag het eigenlijk wel?

Let op: Sinds 1 juli 2016 zijn de regels veranderd voor inhoudingen en verrekeningen. Uw werknemer moet nu altijd minimaal het netto minimumloon uitbetaald krijgen.

Wat is het verschil tussen een inhouding en een verrekening?

Verrekeningen

Hierbij gaat het om bedragen die uw werknemer aan u moet betalen. Bijvoorbeeld voor huisvesting of boetes. U mag deze bedragen verrekenen met het loon, maar hier zijn wel regels voor.

Inhoudingen

Hierbij gaat het om bedragen die u via het salaris voor uw werknemer betaalt. Denk aan de premie voor de ziektekostenverzekering of voor een aanvullende pensioenregeling. U moet wel een schriftelijke machtiging hebben van uw werknemer om die bedragen in te houden. Het is dus niet voldoende om hierover afspraken te maken in de arbeidsovereenkomst.

Maar u kunt ook bedragen inhouden zonder machtiging van uw werknemer. Dan gaat het om bedragen die u wettelijk gezien moet inhouden. Bijvoorbeeld pensioenpremies en loonheffingen.

Mag u sinds 1 juli 2016 nog bedragen inhouden?

De wettelijke verplichte inhoudingen mag u nog steeds doen. Net als de niet-verplichte, maar wel toegestane inhoudingen. Dat geldt ook voor de inhoudingen met een machtiging. Maar die mogen niet als uw werknemer daardoor minder krijgt dan het netto minimumloon. U mag dan alleen bedragen inhouden op het loon boven het minimumloon en de minimum vakantiebijslag.

Mag u sinds 1 juli 2016 nog bedragen verrekenen?

Dat mag. Behalve als uw werknemer daardoor minder dan het netto minimumloon uitbetaald krijgt. Met het salaris boven het minimumloon en de minimum vakantiebijslag mag u wel gewoon verrekenen.

Let op: Een voorschot mag u altijd verrekenen, ook als het salaris daardoor onder het netto minimumloon uitkomt. U heeft dat stukje loon tenslotte al eens eerder uitbetaald. Een voorschot moet u wel vooraf schriftelijk afspreken met uw werknemer.

Meer informatie over inhoudingen en verrekeningen

Op Rijksoverheid.nl vindt u een factsheet met meer informatie over inhoudingen en verrekeningen. Bijvoorbeeld of u verkeersboetes nog mag verhalen op uw werknemer. En hoe het zit met beslaglegging en loonbeslag.

Deze informatie is geplaatst door:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid