Eén antwoord van de overheid

Arbobeleid

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Iedere werkgever moet een arbobeleid hebben. De overheid heeft in de arbowetgeving de doelen hiervoor beschreven. Goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan de gezondheid van uw medewerkers. Dit zorgt voor minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit.

Die wetgeving bestaat uit drie elementen:

  • de Arbeidsomstandighedenwet
  • het Arbeidsomstandighedenbesluit
  • de Arbeidsomstandighedenregeling

Maar wat is arbobeleid precies? Arbobeleid is een verzameling van de wettelijke regels waar u als werkgever aan moet voldoen. Er zijn landelijke eisen en brancheregels. Daarnaast kunt u het beleid met eigen regels aanvullen. U moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw werknemers lichamelijk en psychisch gezien veilig en comfortabel kunnen werken, maar ook dat ze veilig bij eventuele gevaarlijke stoffen (fysische belasting) aan de slag kunnen.

Meer over arbobeleid op de website van Inspectie SZW.

Lichamelijke en geestelijke belasting

Gevaarlijke stoffen en legionella

Deze informatie is geplaatst door:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid