Eén antwoord van de overheid

Als werkgever bent u wettelijk verplicht te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Daarbij gaat het niet alleen om veiligheid of arbobeleid. Het gaat ook om een goede werksfeer en een betere inzetbaarheid van uw personeel. Goede arbeidsomstandigheden zorgen bovendien voor gemotiveerder personeel en helpen ziekte of arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Arbo bij thuiswerken en het Nieuwe Werken

Uw verplichtingen als personeel thuiswerkt of telewerkt.

Arboregels voor bepaalde werknemers

Speciale arboregels voor bepaalde soorten werknemers.

Klachten over arbeidsomstandigheden

Wat als uw werknemer klachten heeft over de arbeidsomstandigheden?