Eén antwoord van de overheid

Stappenplan inschrijven op aanbestedingen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Bij een aanbesteding maakt een overheidsorganisatie bekend dat zij een opdracht wil laten uitvoeren. De opdrachtgever vraagt bedrijven een offerte uit te brengen. Aanbestedingsprocedures vinden plaats in 3 fasen:

  • de aankondigingsfase;
  • de inschrijvingsfase;
  • de gunningsfase.

Dit stappenplan helpt u bij het doorlopen van een aanbestedingsprocedure. Als u wilt inschrijven op een aanbestede opdracht, gaat u een uitgebreid offertetraject in. U en de aanbestedende overheidsorganisatie moeten zich houden aan de aanbestedingsregelsExternal link. De eGids van TenderNed biedt u een begrippenlijstExternal link.

1. Zoek online naar (voor)aankondigingen van opdrachten

Op TenderNed.nlExternal link vindt u (voor)aankondigingen van overheidsopdrachtenExternal link. TenderNed kan u attenderen op voor u relevante aanbestedingen. U moet zich registreren met eHerkenningExternal link.

2. Vraag aanbestedingsstukken op en beoordeel de criteria

In de aanbestedingsstukkenExternal link geeft de overheidsorganisatie een exacte omschrijving van de aanbestede opdracht. Hierin vindt u de procedure en de selectie- en gunningscriteria.

3. Stel vragen over onduidelijkheden in aanbestedingsstukken

Als er onduidelijkheden staan in de aanbestedingsstukken, kunt u hier vragen over stellen aan de opdrachtgever. Deze beantwoordt alle vragen in een Nota van InlichtingenExternal link.

4. Schrijf in op de opdracht of stel een offerte op

Als u in aanmerking wilt komen voor een aanbestede opdracht, moet u hierop inschrijven of een offerte opstellenExternal link. U volgt daarbij nauwkeurig de instructies uit de aanbestedingsstukken.

5. Sluit een aanbestedingscontract af met de opdrachtgever

Als de opdracht u gegund wordt, sluit u een contract afExternal link met de aanbestedende overheidsorganisatie. Dit kan ook een contractverlenging of raamovereenkomst zijn.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven