Eén antwoord van de overheid

Aanbestedingen

Deze informatie is geplaatst door Kamer van Koophandel

Bij een aanbesteding maakt de overheid bekend een opdracht te willen laten uitvoeren en vraagt bedrijven om een offerte in te dienen.

In die offertes staat onder andere welke prijs het bedrijf voor de uitvoering van de opdracht vraagt. Na de sluitingsdatum van inschrijving selecteert de opdrachtgever het bedrijf dat de opdracht krijgt. Het aanbestedingsbeleid heeft twee doelen:

  • concurrentie tussen de bedrijven (aanbieders) stimuleren;
  • alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans geven de opdracht te verkrijgen.

De opdracht

De opdracht kan zich richten op:
  • 'werken', bijvoorbeeld het bouwen van een fysiek bouwkundig of civieltechnisch object zoals gebouw of tunnel;
  • 'diensten', bijvoorbeeld het uitvoeren van een verhuizing, het verlenen van juridisch advies of het uitvoeren van een ingenieursopdracht;
  • 'leveringen', bijvoorbeeld het leveren van (een partij) goederen, bijvoorbeeld koffieautomaten of auto's.

Onderhands aanbesteden

Bij aanbesteding gaat het meestal om relatief grote opdrachten. Bij kleinere opdrachten wordt meestal een beperkt aantal leveranciers of aannemers uitgenodigd om een offerte te doen. Dit noemt men wel 'onderhands aanbesteden'. Aanbesteden is ook een manier van kostenbesparing (bijvoorbeeld wanneer verschillende kleine opdrachten kunnen worden samengevoegd). Met name overheidsinstanties passen aanbesteding toe. Daarvoor zijn twee redenen:
  • Overheidsinstanties verlenen vaak grote opdrachten (bijvoorbeeld wegenaanleg);
  • Overheidsinstanties moeten hun uitgaven publiek verantwoorden. Door een heldere aanbestedingsprocedure toe te passen, kunnen ze aannemelijk maken dat ze de opdracht integer aanbesteden, niet een te hoge prijs betalen. De procedure voor aanbesteding voor de overheid is vastgelegd in wet- en regelgevingExternal link.

Inschrijven op aanbestedingen

Als u wilt inschrijven op een aanbestede opdracht, gaat u een uitgebreid offertetraject in. In het handige stappenplan leest u hoe u de aanbestedingsprocedure doorloopt.

Publiek-private samenwerking (PPS)

Bij publiek-private samenwerking (PPS) kunt u als bedrijf een samenwerking aangaan met een overheidsorganisatie of een maatschappelijke organisatie. U werkt dan samen aan bijvoorbeeld huisvesting, infrastructuur, veiligheid of wetenschappelijk onderzoek.

Deze informatie is geplaatst door

Kamer van Koophandel