Eén antwoord van de overheid

Ondernemen over de grens

U kunt internationaal actief zijn met een vestiging in het buitenland. Ook kunt u uw productie uitbesteden aan een buitenlandse partner of diensten aanbieden in een ander EU-land. Wist u dat er ook kansen liggen in ontwikkelingslanden? Alle internationale activiteiten vragen een goede voorbereiding.

Bedrijf starten in het buitenland

U wilt een bedrijf vestigen in het buitenland. Wat komt daar allemaal bij kijken?

Diensten aanbieden in de EU

Wilt u uw diensten verrichten in een andere lidstaat van de EU?

Ondernemen in ontwikkelingslanden

Ook onverwachte landen bieden kansen om internationaal te ondernemen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het buitenland

Hoe kunt u ook bij internationale handel rekening houden met uw omgeving?

Wegwijzer Internationaal Zakendoen

Maak gebruik van het buitenlandnetwerk als u internationaal gaat ondernemen.