Van de overheid. Voor ondernemers.

ICC Incoterms® 2010 (internationale leveringsvoorwaarden)

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Wat regelt u met de ICC Incoterms® 2010?

Met de ICC Incoterms® 2010 regelt u de volgende zaken:
  • wie het transport verzorgt en tot waar;
  • wie er zorgt voor transportverzekeringen, vergunningen, machtigingen, documenten en (douane)formaliteiten;
  • wanneer het risico en de kosten van de levering overgaan van de verkoper naar de koper.

De ICC Incoterms® 2010 kunnen een koopcontract niet vervangen. U regelt hiermee bijvoorbeeld niet de prijs, de betalingswijze en -voorwaarden, de garanties en de afhandeling bij contractbreuk. Ook de overdracht van de eigendom van de goederen regelt u niet met deze standaardvoorwaarden.

Soorten ICC Incoterms® 2010

Er zijn 11 soorten voorwaarden. 4 daarvan zijn speciaal bedoeld voor transport over water. De andere 7 gelden voor alle soorten transport (multimodaal transport).

Multimodaal transport

Transport over water

EXW: ex works

FAS: free alongside ship

FCA: free carrier

FOB: free on board

CPT: carriage paid to

CFR: cost and freight

CIP: carriage and insurance paid to

CIF: cost insurance and freight

DAT: delivered at terminal

DAP: delivered at place

DDP: delivered duty paid

Uitleg over de verschillende soorten voorwaarden vindt u op de website van de ICC: de International Chamber of Commerce (Internationale Kamer van Koophandel). U kunt daar ook de Incoterms® 2010 en publicaties over de uitleg en interpretatie van de regels bestellen.

Tips voor het gebuik van de ICC Incoterms® 2010

  • Leg de ICC Incoterms® 2010 die u overeenkomt bij voorkeur vast in het (koop)contract of in de algemene voorwaarden. Zorg dat uw zakenpartner bekend is met de voorwaarden.
  • Vermeld in het (koop)contract de versie van de afgesproken ICC Incoterm-regel 2010 en de overeengekomen laadplaats. Bijvoorbeeld: 'EXW Havenstraat 500, Utrecht Incoterms 2010' als de goederen ter beschikking van de koper worden aangeboden op het bedrijfsterrein van de verkoper in Utrecht aan de Havenstraat 50.
  • Voorkom varianten op Incoterms®-regels. Wilt u toch afwijken, neem de afwijkingen èn de gevolgen hiervan op in de (ver)koopovereenkomst.
  • Stel de leveringsvoorwaarden op in een taal die uw afnemer begrijpt, het liefst in zijn eigen taal. Zo voorkomt u problemen met de geldigheid.
  • Werk bij voorkeur met de nieuwste versies van de ICC Incoterms® 2010 van de ICC.

Bekijk de video voor meer informatie over de ICC Incoterms® 2010

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 2222