Eén antwoord van de overheid

Als u goederen naar uw klant in een ander land vervoert, moet u een keuze maken uit verschillende vervoermiddelen. U krijgt te maken met transportdocumenten, leveringsvoorwaarden, verpakkingen en verzekeringen.

Vervoermiddelen

Welk transportmiddel kiest u om goederen te vervoeren? En welke documenten heeft u nodig?

Transportdocumenten

Om goederen naar het buitenland te vervoeren heeft u een transportdocument nodig. Hierin legt u afspraken met vervoerders vast.

Vervoerders en expediteurs

Wie kan u helpen bij het regelen van het transport van uw goederen?

ICC Incoterms® 2010

Wie regelt en betaalt het transport en tot waar? Deze en andere zaken regelt u met de ICC Incoterms® 2010.

Verpakkingseisen bij transporteren

Een goede verpakking voor uw goederen moet aan allerlei eisen voldoen. Per land kunnen de voorschriften en eisen verschillen.

Transportverzekering

Verzeker u tegen schade, diefstal en verlies bij transport met een transportverzekering.