Eén antwoord van de overheid

Producteisen bij import

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Kamer van Koophandel

U krijgt te maken met verschillende wetten en regels als u in Nederland producten wilt verkopen die uit het buitenland komen. Uw product moet aan bepaalde eisen voldoen. Als importeur heeft u ook verplichtingen.

Algemene producteisen zorgen ervoor dat een product veilig en bruikbaar is voordat het op de markt komt. Ook moet de herkomst duidelijk zijn. Specifieke producteisen gaan over de samenstelling, etikettering, verpakking en registratie van producten.

Warenwet: veiligheid en gezondheid

In de Warenwet staan algemene regels over de veiligheid van uw product. De Warenwet regelt dat levensmiddelen en andere consumentenproducten de gezondheid of veiligheid van consumenten niet in gevaar mogen brengen.

Importeert u producten van binnen de EU? Vaak zijn ze dan al goedgekeurd voor de Nederlandse markt. Alleen bij uitzondering mag de overheid een EU-product verbieden.

Wilt u goederen importeren van buiten de EU? Dan controleert de Douane of u zich houdt aan wetgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu. Sommige goederen mag u niet invoeren. Andere producten alleen als ze aan bepaalde eisen voldoen. Dat geldt bijvoorbeeld voor bloemen, planten, diervoeders en geneesmiddelen. In veel gevallen heeft u dan een invoervergunning nodig. Check altijd of u een invoervergunning of ander document nodig heeft om een product in te voeren.

Technische producten moeten vaak een CE-markering hebben. Dit merkteken geeft aan dat het product voldoet aan Europese eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu. Zo is voor bouwproducten, medische hulpmiddelen maar ook speelgoed CE-markering verplicht. Het maakt niet uit of een product binnen of buiten de EU is geproduceerd.

Specifieke producteisen

Voor een aantal producten schrijft de EU speciale eisen voor. Denk aan textielproducten, cosmetica, geneesmiddelen, chemische producten en elektrische apparatuur. De eisen gaan over de samenstelling, etikettering, verpakking en registratie. Vaak moet productinformatie in de taal staan van het land waar het product op de markt komt. Importeert u bijvoorbeeld sportkleding uit Vietnam? Dan moet u er volgens de EU-richtlijnen voor zorgen dat het etiket in het Nederlands is.

Verpakking

Ook de verpakking van uw product moet aan allerlei eisen voldoen. Gaat u als importeur verpakte producten of verpakkingen op de markt brengen? Dan bent u verantwoordelijk voor het beheer van de verpakkingen tot en met de afvalfase.

Webinar: krijg inzicht in de praktijk van importeren

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 2222