Eén antwoord van de overheid

Goederen exporteren binnen de EU

Deze informatie is geplaatst door Belastingdienst | Centraal Bureau voor de Statistiek | Kamer van Koophandel | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

In de EU is er vrij verkeer van goederen. Dit betekent dat er geen douaneformaliteiten zijn. En dat uw afnemer geen invoerrechten hoeft te betalen. Verder geldt bijna altijd het 0% btw-tarief. Check wel de producteisen binnen de EU, en die in het land van uw afnemer. Maak ook goede afspraken over het vervoer van de goederen.

Gebruik het 0% btw-tarief

Als u exporteert naar een zakelijke klant in een ander EU-land, gebruikt u het 0% btw-tariefExternal link. Uw afnemer betaalt dan de lokale btw, niet de Nederlandse btw. Hiervoor moet u wel eerst aan 2 voorwaarden voldoen:
  1. check of uw klant een geldig btw-nummerExternal link heeft.
  2. zorg dat u kunt aantonen dat de goederen ook echt zijn vervoerd naar het land van bestemming. Dat kan bijvoorbeeld met een transportdocument.

Controleer welke producteisen gelden

Een product moet veilig en bruikbaar zijn voor het op de markt komt. Ga daarom na welke producteisen er in de EU gelden voor uw product. Voldoet uw product aan de Europese producteisen? Dan mag u het naar iedere EU-lidstaat exporteren.

Check de lokale wetgeving

Veel landen eisen productinformatie in de taal van het land. Dat geldt voor verpakkingen en etiketten, maar ook voor gebruiksaanwijzingen. Soms is technische aanpassing van het product nodig. Of een land heeft regels om de hoeveelheid verpakkingsafval te beperken. Check dus de wetten en regels in het exportland. Kijk ook bij het EU Product Contact PointExternal link.

Maak afspraken over het goederenvervoer

Maak afspraken met uw klant over wie zorgt voor het vervoer van de goederen. Zorgt u zelf voor het transport? Dat kan op verschillende manieren. Maar u kunt het goederenvervoer natuurlijk ook uitbesteden aan een transporteur, expediteur of pakketdienst.

Tips bij export binnen de EU

Handig

Praat met andere ondernemers over internationaal ondernemenExternal link.

Exportcijfers

Totale uitvoerwaarde van goederen naar EU-landen.

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst
Centraal Bureau voor de Statistiek
Kamer van Koophandel
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland