Eén antwoord van de overheid

Producteisen bij export

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Als u gaat exporteren moet u rekening houden met belangrijke producteisen. Vaak zijn productaanpassingen nodig.

U kunt onderscheid maken tussen algemene producteisen en specifieke producteisen. Algemene producteisen zorgen ervoor dat een product veilig en bruikbaar is voordat het op de markt komt. Ook moet de herkomst duidelijk zijn. Specifieke producteisen gaan over de samenstelling, fysieke kenmerken, etikettering, verpakking en registratie van producten.

Productaanpassingen vaak nodig

Controleer of je product technische aanpassingen nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan een ander voltage, stekkers, afmetingen en materiaalkeuze. Verder eisen veel landen dat productinformatie in de taal van het land op de verpakking moet staan. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld gebruiksaanwijzingen, etiketten en reclames. Soms is het nodig uw product of garantievoorwaarden aan te passen. U kunt uw Nederlandse verpakking dus bijna nooit zonder aanpassingen naar een ander land exporteren.

Ken de wetten en regels

Verdiep u daarom in de wetten en regels voordat u uw product op de markt brengt. Daarmee voorkomt u juridische problemen. Elk land heeft zijn eigen specifieke producteisen. Bekijk de informatie over algemene producteisen en specifieke producteisen voor de EU-landen. Ook voor veel niet-EU-landen is er informatie over producteisen. Zo willen niet-Europese landen vaak dat producten eerst worden getest. En de Europese Unie heeft weer richtlijnen voor samenstelling en verpakking. Verder geeft de Market Access Database informatie over formaliteiten en eisen die gesteld worden bij invoer van uw producten in niet EU-landen.

CE-markering en de Europese markt

CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de Europese wetgeving. Het moet garanderen dat een product veilig is en de gezondheid en het milieu niet schaadt. Is uw product voorzien van een CE-merk, dan mag u dit vrij op de Europese markt verhandelen.

Tips om financiële claims te verkleinen

Als u aansprakelijk wordt gesteld, kunt u te maken krijgen met hoge financiële claims, vooral in de Verenigde Staten. Zo kunt u het risico op claims verkleinen:
  • Besteed veel aandacht aan de gebruiksaanwijzingen en etiketten. Stel deze altijd in op de taal van het land.
  • Sluit een goede verzekering af.
  • Sluit een 'indemnity agreement' af. Dit is een contract waarbij een andere partij - bijvoorbeeld de distributeur - zich exclusief aansprakelijk stelt.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 2222