Eén antwoord van de overheid

Bronbelasting

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

Als u rente, dividend of royalties uit het buitenland ontvangt, houdt dat land vaak bronbelasting in.

Vrijstelling of teruggaaf van bronbelasting

Het kan zijn dat u recht heeft op een (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van bronbelasting. Zo voorkomt u dat u in Nederland en in het andere land belasting betaalt over rente, dividend of royalties. Nederland moet dan wel een verdragExternal link hebben met het land waaruit de inkomsten komen.

Is er met een bepaald land geen belastingverdrag? Dan gelden de regels uit het Besluit voorkoming dubbele belastingExternal link.

Verzoek

Heeft u een verzoek om (gedeeltelijke) vrijstelling gedaan? Dan wordt bij het uitbetalen van uw rente, dividend of royalties minder of geen belasting ingehouden. Hoeveel belasting u moet betalen, hangt af van de bepalingen in het verdrag met het land waaruit de inkomsten komen. Heeft u geen verzoek om (gedeeltelijke) vrijstelling gedaan? Dan wordt belasting ingehouden bij de uitbetaling van de rente, dividend of royalties. U kunt dan een verzoek indienen voor de teruggaaf van te veel ingehouden belasting.

Procedure

Ieder verdragsland kent zijn eigen vrijstellings- en teruggaafprocedure. Sommige landen hebben eigen formulierenExternal link daarvoor. Meestal moet u dan bij de Nederlandse Belastingdienst een woonplaatsverklaring vragen, die u toevoegt aan het formulier. Soms is alleen de woonplaatsverklaring voldoende.

Meestal moet u ook bewijsstukken meesturen waaruit blijkt dat u recht heeft op de ingehouden belasting en de inkomsten.

Een verzoekExternal link om vrijstelling of teruggaaf moet u indienen bij de belastingdienst van het verdragsland.

Woonplaatsverklaring

Het verdragsland kan u vragen om een woonplaatsverklaring (certificate of residence). Stuur voor een woonplaatsverklaring het buitenlandse formulier naar:

Belastingdienst/Centrale invoer/wpv Postbus 2519 6401DA HEERLEN

Hoeft u geen formulier in te vullen? Dan kunt u de woonplaatsverklaring ook per mail aanvragen: woonplaatsverklaring@belastingdienst.nlExternal link.

Via de mail kunt u geen scans van formulieren insturen. Formulieren moet u dubbelzijdig afdrukken, invullen en opsturen naar het adres hierboven.

De Belastingdienst handelt uw verzoek om een woonplaatsverklaring af binnen 4 weken.

Tips voor het indienen van uw verzoek

  • Zorg ervoor dat uw verzoek compleet is.
  • Vermeld uw naam of de naam van uw vennootschap.
  • Vermeld het bijbehorende BSN of RSIN.
  • Vermeld het land waaruit u de inkomsten krijgt.
  • Vermeld ook het jaar waarvoor u de verklaring nodig heeft.

Uiterste inleverdatum

U moet het verzoek en de bewijsstukken binnen een bepaalde termijn insturen naar de belastingdienst van het verdragsland. Hoe lang die termijn precies is, hangt af van de afspraken die Nederland heeft gemaakt met het andere land. Meestal is de termijn een aantal jaren na het jaar waarin u de inkomsten ontving.

Deze informatie is geplaatst door:

Belastingdienst