Eén antwoord van de overheid

Innovatie: waar liggen kansen voor uw bedrijf?

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Kamer van Koophandel

Met innovatie speelt u in op de veranderende behoeften van uw klanten. U kunt bijvoorbeeld uw bestaande dienst/product innoveren. Maar u kunt bijvoorbeeld ook uw productieproces innoveren door deze efficiënter in te richten. Er zijn 5 soorten innovaties waarmee u uw marktpositie kunt versterken en dat is belangrijk voor de groei en continuïteit van uw bedrijf.

Innovatie: waar liggen uw kansen?

Op welke terreinen u het beste kunt innoveren, hangt af van uw bedrijf en uw specifieke situatie. Waar zitten uw klanten op te wachten? Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Overweegt u bijvoorbeeld de productie van uw idee in het buitenland te laten doen? Het Smart Industry-programma van de Kamer van Koophandel helpt u hierbij op weg met onder andere het Kansenkompas en stappenplan.

Wat kunt u innoveren?

Innovatie of productontwikkeling kan een kleine of grote verandering zijn. U denkt bij innovatie waarschijnlijk aan een nieuwe uitvinding of een nieuw product. Maar ook als u een bestaand product of proces verbetert, innoveert u. Er zijn verschillende soorten innovaties:

  • Productinnovatie: Bij een productinnovatie wordt een bestaand product vernieuwd of een nieuw product ontwikkeld. Vernieuwing van een bestaand product leidt tot betere prestaties (zoals bij de klapschaats), meer gebruiksgemak (denk aan het Senseo-apparaat) of nieuwe functies (bij mobiele telefonie).
  • Diensteninnovatie: Met een diensteninnovatie wordt een nieuwe dienst of aanpassing van een bestaande dienst bedoeld. Een voorbeeld van het vernieuwen van een bestaande dienst is de Schiphol boardingpass voor mobiel gebruik. Er wordt dus een innovatie gedaan op een huidige dienstverlening. Hiermee creëert u toegevoegde waarde voor de klant en onderscheidt u zich van de concurrentie.
  • Procesinnovatie: U richt uw productieproces opnieuw effectief en efficiënt in. Hierdoor ontstaat een nieuw of vernieuwd proces. De producten zelf hoeven dus niet innovatief te zijn, maar de manier waarop ze worden geproduceerd is dat wel.
  • Technologische innovatie: Bij een technologische innovatie kunnen uitvindingen leiden tot een nieuwe technologie, waardoor nieuwe processen en (onderdelen van) producten ontstaan.
  • Organisatie-innovatie: Bij organisatie-innovatie gaat het om organisatievernieuwing. Denk hierbij aan vernieuwing van de organisatiestructuur, arbeidsorganisatie (bijvoorbeeld telewerken), arbeidsrelaties (bijvoorbeeld de werknemer zelf werkrooster laten bepalen) of samenwerking met externe partijen (co-creatie). Organisatie-innovatie hangt nauw samen met sociale innovatie.
  • Marktinnovatie: Marktinnovatie is een uitbreiding van de huidige klantensegmenten voor uw product. Bijvoorbeeld het bereiken van een nieuwe doelgroep door inzet van marketingcommunicatie. Of het richten op een ander (kleiner) segment binnen de huidige doelgroep door productvarianten te ontwikkelen. Nog een mogelijkheid is het aanboren van een geheel nieuwe geografische of demografische markt. Export is hier een goed voorbeeld van.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Kamer van Koophandel