Eén antwoord van de overheid

Van idee naar productontwikkeling

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Kamer van Koophandel

Aan een besluit tot productontwikkeling gaat heel wat denkwerk vooraf. U heeft al onderzocht of er een markt is voor uw idee. Nu wilt u zo snel mogelijk uw idee gaan ontwikkelen tot een product. Hoe pakt u dat aan?

Analyseer uw product of dienst

Voordat u daadwerkelijk aan de slag gaat moet u een helder beeld hebben wat het doel is van uw product of dienst. Wat is de functie? En wie is de doelgroep? Een antwoord op de meeste vragen krijgt u door het maken van analyses. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Een technische analyse: Is uw product technisch haalbaar? Hoe richt u het technische proces in en wat heeft u daar voor nodig?
  • Een functieanalyse: Hoe functioneel is uw product of dienst? Wat is de toegevoegde waarde of het gemak ervan? Wat is er zo uniek aan uw nieuwe product of dienst?
  • Een marktanalyse: Wie is de doelgroep? Waar zitten uw potentiële klanten? Hoe groot is die doelgroep? Wie zijn uw concurrenten? Onderzoek de markt en de marktsegmenten.

Stel een eisenpakket op

Op basis van de analyses stelt u een eisenpakket samen voor het ontwerp. Denk hierbij ook aan criteria zoals de constructie, veiligheid, vormgeving, ergonomie, milieu en wet- en regelgeving. Dit eisenpakket is in feite de basis voor de conceptontwikkeling, het gebruikersonderzoek en het zoeken naar toeleveranciers van belangrijke onderdelen.

Beslissingen concept

In deze fase kiest u er voor de meest kansrijke concepten uit te werken. Op basis van het eisenpakket beslist u welk concept u definitief verder uitwerkt en op de markt brengt. Hierbij spelen nog een paar overwegingen een cruciale rol: gaat u het productieproces zelf doen of besteedt u het uit? Heeft u wel eens aan samenwerking gedacht?

Prototype

Een belangrijke fase: Het concept wordt gedetailleerd omgezet tot een werkend prototype. Dit prototype wordt onder meer getest op functies, haalbaarheid, levensduur en kritische gebruikers. Met de testresultaten voert u eventuele aanpassingen door om uw product te optimaliseren. Dit is ook de fase om te beslissen om door te gaan met de productie en de marktintroductie.

Financiering

Behalve tijd en energie moet u ook geld investeren in de productontwikkeling. De overheid stimuleert ondernemers bij hun innovatie met financiële regelingen zoals de Vroegefasefinanciering (VFF) en de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). De VFF wordt bijvoorbeeld ingezet voor onderzoek naar de technische haalbaarheid. Voor het verlagen van de loonkosten kan de WBSO uitkomst bieden. Informeer of u in aanmerking komt voor een van deze regelingen.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585