Eén antwoord van de overheid

Van idee naar businessplan

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Een goed ondernemingsplan is een goede investering.

Hoewel een ondernemingsplan niet verplicht is, loont de tijd wel de moeite. De ervaring leert dat u de kans op succes en het overleven van uw bedrijf in de startfase vergroot wanneer u goed voorbereid van start gaat met een ondernemingsplan.

Het belang van een goed ondernemingsplan

Voor iedere ondernemer en elk voor bedrijf helpt een goed ondernemingsplan. Zowel bij de start van uw bedrijf maar ook als uw bedrijf groeit en uitbreidt. Een goede voorbereiding vergroot uw kans op succes. Een ondernemingsplan geeft inzicht in uw positie, uw doelen en de haalbaarheid van uw idee. Daarnaast biedt het externe partijen (zoals financiers) een duidelijk beeld van uw bedrijf.

Nadenken over alle onderdelen van uw bedrijf

Bij het schrijven van een businessplan moet u, naast de persoonlijke gegevens over u en uw onderneming, ook nadenken over: Welk product of dienst ga ik aanbieden? Wie is mijn doelgroep? Wie zijn mijn concurrenten? Kan ik mij onderscheiden van de rest van de markt? Hoe ga ik te werk voor het op de juiste wijze berekenen van prijzen? Marketing, hoe doe ik dat? Welke distributiekanalen zijn voor mij geschikt? Hoe zet ik een goede in- en externe organisatie op? Risico's, hoe ga ik daar mee om? De financiering, met eigen of vreemd vermogen?

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585