Eén antwoord van de overheid

Aandachtspunten bij productontwikkeling

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Wat maakt productontwikkeling tot een succes?

Om ervoor te zorgen dat u van productontwikkeling een succes maakt, is het belangrijk om goed na te denken over een effectieve aanpak. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor bedrijven die zich willen bekwamen in productontwikkeling?

Kies een gefaseerde aanpak

Zorg ervoor dat u het proces overzichtelijk en beheersbaar houdt. Kom daarom tot een goed gefaseerde aanpak die is afgestemd op uw bedrijf. Op die manier beperkt u risico's, omdat u aan het eind van iedere fase de resultaten kunt bekijken en waar nodig kunt bijsturen. Zorg ook dat de collega's uit andere afdelingen een duidelijk beeld hebben van het product ontwikkelproces zodat ze weten in welke fase ze input kunnen leveren.

Werk multidisciplinair

Productinnovatie gaat vaak over ideeën en die ontstaan door interactie met verkoop en productie. Bij de ontwikkeling zijn de wensen van de klant het vertrekpunt, maar uiteindelijk moet de input van alle bedrijfsonderdelen in het product samenkomen. Zodat het goed verkoopt en ook makkelijk te produceren is.

Benut verschillende soorten productontwikkeling

Bedrijven in het mkb spitsen productontwikkeling vaak toe op de specifieke vraag van één klant. Zo ontstaat een kort en eenmalig project. Het is slim om de opgedane kennis te benutten om méér partijen te bedienen en te kiezen voor zogenoemde generieke productontwikkeling. Advies: steek energie in innovatie voor een bredere klantengroep, ook als dat niet heel spoedig rendeert. Nog slimmer is om beide typen productontwikkeling naast elkaar te organiseren.

Schakel externe expertise in

Schakel externe expertise in op terreinen die u zelf niet of onvoldoende beheerst. Bedrijven doen slechts mondjesmaat een beroep op externe productontwikkelaars zoals kennisinstellingen, ingenieursbureaus en specifieke technische partijen. Ze zien over het hoofd dat ze niet op elk vlak zelf state of the art expertise in huis kunnen hebben.

Wissel ervaringen uit

Deel met elkaar ervaringen. Denk aan thema's als 'Hoe optimaliseer ik de ontwikkelingsafdeling en de samenwerking met andere afdelingen en externe partners?' en 'Welke rol moet productontwikkeling spelen in de visieontwikkeling van de onderneming?'.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585