Eén antwoord van de overheid

Topsector Logistiek. Extra kansen voor uw bedrijf

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Als MKB-ondernemer profiteert u van aantrekkelijke kansen. Zo biedt bijvoorbeeld de regeling MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor onder meer samenwerkingsprojecten. De Kamer van Koophandel helpt u graag op weg bij het ontdekken van de groeikansen in de topsector Logistiek.

Hoe helpt het MKB-loket u?

KvK verzorgt het MKB-loket Logistiek waar u snel voorlichting krijgt en in contact komt met de juiste mensen. U ontvangt direct informatie en advies over bijvoorbeeld:

  • de verschillende groeikansen van de topsector Logistiek en de mogelijke voordelen voor u;
  • hoe u gebruik kunt maken van financieringsmogelijkheden voor het MKB, zoals de MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT);
  • hoe en waar u internationaal kunt ondernemen en inspelen op de marktbewerkingsplannen van de topsector Logistiek.

MIT-regeling

Meer informatie over de MIT-regeling vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Topsector Logistiek

Nederland wil in de logistiek naar doorgroeien naar de top in het afwikkelen van goederenstromen. Daarnaast ambieert ze de voortrekkersrol bij (inter)nationale logistieke activiteiten en streeft ze naar een aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat voor logistieke bedrijven. Daarom heeft de overheid dit benoemd als topsector.

Meer informatie over de 9 topsectoren

Op de pagina Innovatie en de Nederlandse topsectoren vindt u algemene informatie over de 9 topsectoren.

Economisch belang

Wat is het (economisch) belang van de topsectoren voor Nederland? Wat is hun innovatiekracht? Hoe ontwikkelen topsectoren zich en wijkt dit af van andere economische sectoren? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u in de monitor Topsectoren van het CBS.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

KvK MKB-loket Logistiek 088-585 2223