Eén antwoord van de overheid

Topsector Life Sciences & Health. Extra kansen voor uw bedrijf

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Als MKB-ondernemer profiteert u van aantrekkelijke kansen. Zo biedt bijvoorbeeld de regeling MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor onder meer samenwerkingsprojecten. De Kamer van Koophandel helpt u graag op weg bij het ontdekken van de groeikansen in de topsector Life Sciences & Health.

Hoe helpt het MKB-loket u?

KvK verzorgt het MKB-loket Life Sciences & Health waar u snel voorlichting krijgt en komt u in contact met de juiste mensen. U ontvangt direct informatie en advies over bijvoorbeeld:

  • de verschillende groeikansen van de topsector Life Sciences & Health en de mogelijke voordelen voor u;
  • hoe u gebruik kunt maken van financieringsmogelijkheden voor het MKB, zoals de MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT);
  • hoe en waar u internationaal kunt ondernemen en inspelen op de marktbewerkingsplannen van de topsector Life Sciences & Health.

MIT-regeling

Meer informatie over de MIT-regeling vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Topsector Life Sciences & Health

Ondernemers in deze sector dragen bij aan hoogwaardige en betaalbare zorg en daarmee aan een hogere levenskwaliteit en aan beheersing van de zorgkosten. Life Sciences & Health wil in 2025 tot de wereldtop behoren. Daarom heeft de overheid dit benoemd als topsector.

Meer informatie over de 9 topsectoren

Op de pagina Innovatie en de Nederlandse topsectoren vindt u algemene informatie over de 9 topsectoren.

Economisch belang

Wat is het (economisch) belang van de topsectoren voor Nederland? Wat is hun innovatiekracht? Hoe ontwikkelen topsectoren zich en wijkt dit af van andere economische sectoren? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u in de monitor Topsectoren van het CBS.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

Topsector Life Sciences & Health 088-585 2211