Eén antwoord van de overheid

Topsector Energie. Extra kansen voor uw bedrijf

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Als MKB-ondernemer profiteert u van aantrekkelijke kansen. Zo biedt bijvoorbeeld de regeling MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor onder meer samenwerkingsprojecten. De Kamer van Koophandel helpt u graag op weg bij het ontdekken van de groeikansen in de topsector Energie.

Hoe helpt het MKB-loket u?

KvK verzorgt het MKB-loket Energie waar u snel voorlichting krijgt en in contact komt met de juiste mensen. U ontvangt direct informatie en advies over bijvoorbeeld:

  • de verschillende groeikansen van de topsector Energie en de mogelijke voordelen voor u;
  • hoe u gebruik kunt maken van de verschillende financieringsmogelijkheden voor het MKB, zoals de MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT);
  • hoe en waar u internationaal kunt ondernemen en inspelen op de marktbewerkingsplannen van de topsector Energie.

KVK-MKB-loketten voor TKI's EnerGo, Solar en Wind op Zee

EnerGo

Tel: 088-585 2209 E-mail: EnergGo@kvk.nl

Solar

Tel: 088: 088-585 2212 E-mail: Solar@kvk.nl

Wind op Zee

Tel: 088-585 2215 E-mail: WindopZee@kvk.nl

Informatie MIT-regeling

Meer informatie over de MIT-regeling vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Topsector Energie

De groeiende vraag naar (duurzame) energie biedt diverse kansen voor de energiesector. De topsector wil innoveren om meer groene energie te leveren en CO2 te reduceren. Daarom heeft de overheid dit benoemd als topsector.

Meer informatie over de 9 topsectoren

Op de pagina Innovatie en de Nederlandse topsectoren vindt u algemene informatie over de 9 topsectoren.

Economisch belang

Wat is het (economisch) belang van de topsectoren voor Nederland? Wat is hun innovatiekracht? Hoe ontwikkelen topsectoren zich en wijkt dit af van andere economische sectoren? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u in de monitor Topsectoren van het CBS.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel