Eén antwoord van de overheid

Initiatieffase

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

In deze fase werkt u uw idee uit, bespreekt u uw plannen met uw gemeente en zoekt u uit of uw plan financieel haalbaar is. Eventueel kunt u deze fase samenvoegen met fase 2 waarin u uw plan verder uitwerkt.

Uitwerken van het idee

Werk uw idee in grote lijnen uit. Schrijf bijvoorbeeld een ondernemingsplan, maak een schets van de indeling van het terrein en stel een begroting op van de benodigde investering. Via de vergunningscheckExternal link op Omgevingsloket.nlExternal link kunt u checken welke vergunningen u waarschijnlijk nodig heeft. Ook kunt u een inschatting maken van de haalbaarheid van uw plan. De ruwe uitwerking van uw plan kunt u ook goed gebruiken voor overleg met de bank of uw gemeente.

Oriënterend overleg

Bespreek uw plannen in een oriënterend overleg met de gemeente. Zorg dat de gemeente de ruwe uitwerking van uw plan van tevoren ontvangt. Uw gesprekspartner bij de gemeente kan zich dan voorbereiden. Soms moet u ook in gesprek met de provincie of het waterschap.

Tijdens dit overleg komen uw plan, gemeentelijke beleidsnota’s, wetgeving en regelgeving aan bod. Afspraken over uw plan worden vastgelegd.

Communicatie

Het gaat in deze fase van de procedure vooral om uitwisseling van informatie met de overheid en het vaststellen van de planologische haalbaarheid. Daarnaast heeft u contact met brancheorganisaties, banken en de Kamer van Koophandel. Het gaat er daarbij vooral om dat u uitzoekt of uw plan ook financieel haalbaar is.

Eindresultaat initiatieffase

Aan het einde van deze fase ligt er het principebesluit van het College van Burgemeester en Wethouders. U weet dan of uw plan uitgevoerd kan worden. En welke informatie u nodig heeft voor het vergunningentraject.

Let op: dit principebesluit is nog geen definitief besluit.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel