Eén antwoord van de overheid

Sneller vergunningen aanvragen

Het vergunningentraject bij gemeente of provincie kan ingewikkeld zijn en lang duren. Soms wel meer dan 5 jaar. Voor uw vergunningen moet u informatie aanleveren, plannen onderbouwen en misschien onderzoek doen. Vaak moeten er voor uw project nog overheidsplannen worden gewijzigd. Deze procedure gaat veel sneller als u een goede planning heeft en vooraf duidelijke afspraken maakt over de informatie die u moet aanleveren en de vergunningen die u moet aanvragen. Knip hiervoor uw project op in de 4 fasen van een planningsprocedure: initiatief, uitwerking plan, procedure en realisatie.

Initiatieffase

Onderzoek de haalbaarheid van uw plannen: fase 1.

Planuitwerkingsfase

Werk uw plannen verder uit: fase 2.

Procedurele fase

Vraag uw vergunningen aan en wijziging van het bestemmingsplan: fase 3.

Realisatiefase

De technische voorbereiding van uw plannen: fase 4.