Eén antwoord van de overheid

Uw locatie kiezen

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

De locatie

Bij de keuze van een perceel moet u kijken naar de oppervlakte en de vorm van het stuk grond. Is dat groot genoeg voor het bedrijfspand? Blijft er voldoende ruimte over voor aan- en afvoer van goederen en voor parkeergelegenheid?

U zult ook andere vragen moeten beantwoorden. Hoe mag u de grond indelen en welk deel mag u bebouwen? Hoe hoog mag een gebouw zijn? Geldt er een maximum voor de inhoud van het pand? Hoe mag u de grond gebruiken? Antwoord op deze vragen en meer vindt u in het bestemmingsplanExternal link.

Bij de gemeente (afdeling ruimtelijke ontwikkeling) kunt u informatie krijgen over de regelingen uit het bestemmingsplan. De Checklist Locatie bevat een aantal vragen die u helpen bij het zoeken naar een geschikte locatie of grond voor uw bedrijf.

De locatie in relatie tot zijn omgeving

Informatie over een locatie in relatie tot de omgeving kunt u uit diverse bronnen halen. Denk aan een (digitale) plattegrond of luchtfoto, kaart van het bestemmingsplan en een bezoek aan de locatie. Relevante onderwerpen om voor de locatie te onderzoeken, vindt u in de Checklist Locatie in relatie tot de omgeving.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585