Eén antwoord van de overheid

Subsidies

PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

In Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) kunt u samenwerken in onderzoek en innovatie. De TKI's werken vanuit de topsectoren. Als TKI kunt u PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslagExternal link) aanvragen. De PPS-toeslag stimuleert de privaatpublieke samenwerking binnen de programma's van de TKI's. Met de PPS-toeslag kunt u nieuwe activiteiten starten.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • Uw TKI staat in de begrotingswet.
  • Uw onderzoek wordt uitgevoerd door of uitgezet via universiteiten of hogescholen, TNO, DLO, GTI's, NWO, KNAW.
  • U hebt een privaat-publiek samenwerkingsverband (PPS) van ten minste 1 onderzoeksinstelling en 1 ondernemer.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt aanvragen bij RVO.nl:

  • TKI- of PPS-programmatoeslag tot en met 31 mei 2017.
  • TKI- of PPS-projecttoeslag tot en met 31 juli 2017.
  • PPS-projecttoeslag voor een samenwerkingsverband: tot en met 31 juli 2017.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland