Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Subsidieregeling Partners voor Water: Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta's (WWSD)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u een innovatieve technologie, methodologie of prototype op watergebied? En wilt u deze testen, demonstreren of de haalbaarheid ervan onderzoeken in stedelijke delta's en hun toeleverende systemen in het buitenland? Dan kunt u subsidie aanvragen met de regeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta's (WWSD). Dit is onderdeel van het programma Partners voor Water (PvW) 2016-2021 voor partijen in de Nederlandse watersector met internationale ambities.

Wanneer komt u in aanmerking?

U bent een onderneming of een kennisinstelling.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt aanvragen bij RVO.nl van 2 juli tot en met 7 september 2018. In 2019 kunt u aanvragen tussen 7 januari en 8 februari 2019 en 1 juli en 6 september.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven