Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Mobiliteitsbonus voor werkgevers

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Neemt u een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouderExternal link of een arbeidsgehandicapteExternal link in dienst? Dan komt u in aanmerking voor een mobiliteitsbonusExternal link. U krijgt de mobiliteitsbonus maximaal 3 jaar. Heeft uw werknemer recht op beide premiekortingen? Dan past u alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toe. U mag de beide premiekortingen niet tegelijk toepassen.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U neemt een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst.
  • Uw werknemer heeft een doelgroepverklaring. Hierin staat dat hij een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam. Hij vraagt deze verklaring aanExternal link bij UWV.

Regelhulpen

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden:

Hoe kunt u aanvragen?

U past de premiekorting zelf toe bij de aangifte loonheffingenExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven