Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Mobiliteitsbonus voor werkgevers

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Neemt u een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouderExternal link of een arbeidsgehandicapteExternal link in dienst? Dan komt u in aanmerking voor een mobiliteitsbonusExternal link. U krijgt de mobiliteitsbonus maximaal 3 jaar. Heeft uw werknemer recht op beide premiekortingen? Dan past u alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toe. U mag de beide premiekortingen niet tegelijk toepassen. Vul de Regelhulp premiekortingen en LIVExternal link in om te kijken of u in aanmerking komt voor de premiekorting, wat de hoogte en de duur ervan is, en hoe u de premiekorting toepast. Met de calculator Premiekortingen, lage-inkomensvoordeel en loonkostensubsidieExternal link kunt u de hoogte van de korting berekenen.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U neemt een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst.
  • Uw werknemer heeft een doelgroepverklaring. Hierin staat dat hij een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam. Hij vraagt deze verklaring aanExternal link bij UWV.

Hoe kunt u aanvragen?

U past de premiekorting zelf toe bij de aangifte loonheffingenExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven