Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst

Investeert u in bedrijfsmiddelen? Dan kunt u met een investeringsaftrek een bedrag van de winst aftrekken. U komt dan in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (kia). De hoogte van de kia hangt af van het geïnvesteerde bedrag.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd en u bent belastingplichtig voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
  • U investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming.
  • Het bedrijfsmiddel moet duurder zijn dan € 450.

Desinvesteringsbijtelling

Verkoopt of schenkt u de bedrijfsmiddelen binnen 5 jaar na uw investering? En is de totale waarde meer dan € 2.300? Dan moet u een deel van de aftrek terugbetalen via de desinvesteringsbijtelling.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toepassen bij uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst