Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Health deals

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bent u bezig met innovatie in de zorg? Bijvoorbeeld met een apparaat, of innovatie van processen in de organisatie? En heeft deze innovatie meerwaarde voor de patiënt en is hij kostenbesparend? Dan kunt u een Health deal afsluiten met overheid en (private) partners om die zorginnovatie verder op weg te helpen. Samenwerken in een Health deal kan leiden tot breder verspreiden van de innovatie.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • De innovatie is tot stand gekomen op initiatief van patiënten en gebruikers.
  • U werkt samen met andere partijen, zoals een zorgaanbieder, kennisinstelling, verzekeraar, maatschappelijke organisatie of decentrale overheid.
  • De Rijksoverheid heeft een rol in het wegnemen van knelpunten bij toepassing van de innovatie.

Hoe kunt u aanvragen?

U meldt de Health deal aan bij RVO.nl.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland