Van de overheid. Voor ondernemers.

Pensioen regelen als dga

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van uw bv kunt u uw eigen pensioen regelen. Pensioen in eigen beheer opbouwen is niet meer mogelijk. Wel kunt u het opgebouwde pensioen laten staan. U kunt het ook fiscaal gunstig afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting. Verder kunt u bijvoorbeeld sparen voor een lijfrente.

Pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk

Vanaf 1 juli 2017 moet u als dga de opbouw van pensioen in eigen beheer stopzetten. U heeft 2 keuzemogelijkheden:

1. U handhaaft en bevriest het opgebouwde pensioen. Dat wil zeggen dat u de opbouw in eigen beheer stopt vanaf uiterlijk 1 juli 2017. Uw opgebouwde pensioenrechten blijven staan. Heeft u bijvoorbeeld de pensioenvoorziening op de balans staan, dan moet u nog wel elk jaar de opgebouwde rechten indexeren en de waarde van het pensioen laten controleren.

2. U geeft in 2017, 2018 of 2019 het pensioen in eigen beheer deels prijs. Dat wil zeggen dat u afstand doet van het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de fiscale balanswaarde van het pensioen. Over dat bedrag, hoeft de bv geen loonheffingen in te houden en te betalen. U moet bij het prijsgeven een keuze maken:

U moet daarover de Belastingdienst informeren met een informatiefomulier. Dat moet u binnen één maand na afkoop of omzetting doen. U krijgt binnen een maand een ontvangstbevestiging van de Belastingdienst.

Let op! Toestemming echtgenoot of partner bij afkoop en omzetting

Uw echtgenoot of geregistreerd partner moet ook akkoord gaan met afkoop of omzetting. Maar ook uw ex-partner moet akkoord gaan. Door de afkoop of omzetting is de kans namelijk groot dat zij minder pensioen ontvangen als u overlijdt.

Bouw pensioen op in een lijfrente

U kunt uw geld in een lijfrenteverzekering of in een bancaire lijfrente stoppen. Dit doet u via een verzekeraar of een bank. Zij investeren het geld. Als u stopt met werken kunt u het gespaarde bedrag in termijnen laten uitkeren en heeft u een aanvulling op uw pensioen. Op deze manier sparen is ook fiscaal voordelig.

Bouw pensioen op als uw werknemers

U kunt als dga op dezelfde manier pensioen opbouwen als uw werknemers. Dit kan via hetzelfde pensioenfonds. U kunt het ook door een verzekeraar voor u laten regelen. Het salaris dat u zich door uw bv laat uitbetalen, is bepalend voor de pensioenopbouw.

Sparen of beleggen

U kunt uw pensioen ook aanvullen door zelf geld op een spaarrekening te zetten of door te gaan beleggen. Maar let op: deze bedragen die u op deze manier opzij zet kunt u niet aftrekken van de inkomstenbelasting. En als u wilt beleggen, vraag dan van tevoren om onafhankelijk advies.

Lees wat andere ondernemers zeggen over Pensioen sparen als dga

Deze informatie is geplaatst door:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid