Eén antwoord van de overheid

Kredietverzekering

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Om zeker te weten dat u uw geld krijgt nadat u heeft geleverd op rekening, kunt u een kredietverzekering nemen. Dit is een verzekering die u bescherming biedt tegen het risico dat een afnemer (debiteur) de door u geleverde goederen en/of diensten niet kan betalen. Dit geldt overigens alleen voor de risico's van betalingsonmacht (insolventie) van de debiteur, niet bij betalingsonwil.

Verschillende vormen van kredietverzekering:

  • Verzekering per transactie: als u af en toe een groot bedrag van een klant ontvangt.
  • Verzekering per debiteur: als u een klant heeft waarvan u regelmatig grote bedragen ontvangt.
  • Kredietverzekering per land: als u voornamelijk zakendoet met klanten uit 1 of enkele landen.
  • Omzetverzekering: de meest uitgebreide kredietverzekering, waarmee u uw hele omzet verzekert tegen niet-betalende klanten.

Sommige brancheverenigingen bieden een kredietverzekering. Ook bieden banken vaak een kredietverzekering als onderdeel van een breder financieel pakket. Daarnaast zijn er allerlei commerciële aanbieders.

Hoe werkt een kredietverzekering?

U betaalt een premie over uw omzet. Als uw klant niet kan betalen, krijgt u het geld uitbetaald van uw verzekeringsmaatschappij. Die maatschappij neemt de vordering over en probeert alsnog het geld van uw klant te krijgen. Een kredietverzekering kunt u alleen afsluiten als u levert aan zakelijke klanten.

Hoogte van premie

De premie hangt af van de vorm die u kiest. Verzekeringsbedrijven bepalen de hoogte van de premie aan de hand van:

  • omzetvolume;
  • het aantal debiteuren (spreiding van risico);
  • het gedekte percentage bij schade-uitkering (vaak tussen 75% en 85%);
  • het vestigingsland van uw debiteuren;
  • de hoogte van uw eigen risico.

Exportkredietverzekering

Voor openstaande vorderingen van debiteuren in het buitenland, bestaat de exportkredietverzekering (EKV)External link. Bekijk of de exportkredietverzekeringsfaciliteit van de Nederlandse Staat iets voor u is. Exporteurs en banken maken gebruik van de EKV om zekerheid te hebben met betrekking tot de betaling.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

KvK Financieringsdesk 0800-1014