Eén antwoord van de overheid

Financier uw bedrijf in zware tijden

Deze informatie is geplaatst door

KVK

U merkt dat het financieel wat slechter gaat met uw bedrijf. Er komt minder geld binnen, uw bank leent u geen geld meer en u heeft problemen om rekeningen op tijd te betalen. Negeer deze signalen niet. Hoe kunt u de geldstroom weer op gang brengen?

Maak de situatie van uw bedrijf inzichtelijk

Om snel en duidelijk inzicht te krijgen in de actuele situatie is een goede administratie belangrijk. Misschien heeft u ook een jaarprognose beschikbaar over omzet en afzet. Wat zijn de ‘unique selling points’ van uw product of onderneming? Met andere woorden, waarmee onderscheidt u zich van uw concurrentie? En weet u eigenlijk - uit onderzoek - wat uw klant van u verwacht?

Zoek een frisse blik op uw bedrijf

Een extern adviseur zal met andere ogen naar uw bedrijf kijken dan u dat zelf doet. Dat kan confronterend zijn, maar het is toch goed om eens met andere ogen in die spiegel mee te kijken. Hierbij komen ook de kwaliteiten van de ondernemer en het management aan bod.

Overweeg andere mogelijkheden dan geld

Extra geld is niet altijd de oplossing. Misschien zijn de marktmogelijkheden onvoldoende en is een nadere bezinning op het productenpalet noodzakelijk. Een extern adviseur kan u helpen.

Herfinancier bestaande kredieten

Is een externe financiële impuls noodzakelijk, dan is herfinanciering van bestaande kredieten een van de mogelijkheden. Dit kan via een bank of via een van de alternatieve financieringsbronnen. Ook het Besluit bijstandverlening zelfstandigen kan onder voorwaarden toegepast worden.

Doe een beroep op schuldsanering

Soms is de bestaande schuldenlast gewoon te groot. Ondanks een in de kern gezonde bedrijfsvoering kunt u de rente en aflossing niet betalen. Een sanering van schulden zou dan in het belang kunnen zijn van iedereen die bij de onderneming betrokken is, ook de schuldeisers. Voor natuurlijke personen, zoals een eenmanszaak en vof, is een schuldsanering vaak een betere oplossing dan een faillissement.

Bespreek uw situatie met deze organisaties

Heeft u behoefte om met iemand over uw situatie te sparren? Neem contact op met de adviseurs van de KVK Financieringsdesk. Zij denken met u mee en schakelen waar nodig met andere organisaties, zoals bijvoorbeeld:

  • Ondernemersklankbord, een landelijk netwerk van ervaren oud-ondernemers en –specialisten die u helpen om kritisch naar bedrijf en bedrijfsvoering te kijken. De adviseurs werken op vrijwillige basis en vragen u donateur te worden van de stichting Ondernemersklankbord.
  • MKB DoorgaanExternal link, een landelijke organisatie die hulp biedt aan mkb-ondernemers en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, om hun bedrijf gezond te houden. Een – eerste – informerend gesprek is kosteloos.
  • De gemeenten voeren het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) uit. Deze regeling kan u ondersteuning bieden via een lening of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau.

Naast bovengenoemde organisaties kan ook uw accountant of boekhouder met u meedenken over welke opties u heeft.

Andere tips

  • Houd uw boekhouding zo goed mogelijk bij. Het geeft u inzicht in de prestaties van uw product of dienst en van uw bedrijf.
  • Blijf zelf aan het roer van uw bedrijf staan. Zet vroeg genoeg de nodige stappen en wacht niet tot er stappen voor u gezet worden doordat de bank uw krediet opeist of er beslag gelegd wordt door een leverancier.
  • Kunt u het loon van uw medewerkers niet betalen? Meld de betalingsonmachtExternal link bij het UWV.
  • Doe altijd op tijd uw belastingaangiften. Als u niet kunt betalen, meld dan uw betalingsonmacht voor belastingen en premies. Hiermee voorkomt u dat de Belastingdienst een aanslag stuurt met daarin een schatting van een te betalen belastingbedrag plus een boete.

Deze informatie is geplaatst door

KVK