Eén antwoord van de overheid

Kunt u uw schulden echt niet meer aflossen en stapelen de rekeningen zich op? Dan kunt u uw faillissement aanvragen. Ook uw schuldeisers kunnen uw faillissement aanvragen. Wat houdt dat eigenlijk in, een faillissement? Kunt u daarna weer een bedrijf starten? Wat gebeurt er met uw personeel bij een faillissement? En wat als het uw klant is die failliet gaat? Hier leest u alles over het verloop van een faillissement.

Verloop faillissement

De algemene stappen van een faillissement.

Aanvraag faillissement

Wie kan uw faillissement aanvragen en wat gebeurt er dan?

Faillissement van uw klant aanvragen

Wat als u zelf schuldeiser bent?

De curator

Wat zijn de taken van een curator?

Valt uw privévermogen onder het faillissement?

Dan bent u niet meteen privé failliet.

De verificatiefase

De curator controleert of al uw schulden wel echte schulden zijn.

Rangorde van schuldeisers

Het soort schuld bepaalt of een schuldeiser betaald krijgt.

Einde faillissement

Wanneer eindigt uw faillissement? En bent u er dan echt vanaf?

Doorstart na een faillissement

Is een doorstart mogelijk en wat zijn de valkuilen?

Schuldenvrij na een faillissement?

Uw faillissement is voorbij. Bent u nu ook schuldenvrij?

Pre-pack bij faillissement

Met een pre-pack is de kans op een doorstart of verkoop van een onderneming na een faillissement groter.