Eén antwoord van de overheid

Subsidies en regelingen

Subsidies dagbladen en tijdschriften

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als uitgever van dag-, week- of maandbladen kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. U kunt een aanvraag indienen voor onderzoek en voor de exploitatie van een individueel persorgaan of een gezamenlijk project. Er is ook subsidie beschikbaar voor vernieuwende journalistiek (persinnovatie). Ook kunt u sponsoring aanvragen.

Wanneer komt u in aanmerking?

Voor de verschillende subsidies gelden verschillende voorwaarden en aanvraagperioden.

Hoe kunt u aanvragen?

U vraagt aan bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven