Eén antwoord van de overheid

Geen aangifte doen

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

Ondernemers moeten aangifte doen. Maar wat gebeurt er als u dat niet doet? Of als u te laat bent met aangifte doen?

Boete

U kunt een boete krijgen als u:

  • geen aangifte doet of niet op tijd aangifte doet
  • uw aangifte niet goed invult
  • geen of niet op tijd een aangifteformulier aanvraagt

U voorkomt boetes door uw aangifte helemaal in te vullen met de juiste gegevens en de aangifte op tijd naar de Belastingdienst te sturen.

Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Doet u geen aangifte? Of stuurt u uw aangifte niet op tijd in? Dan krijgt u eerst een herinnering om alsnog aangifte te doen. Daarna krijgt u een aanmaning. U heeft dan nog een paar dagen de tijd om aangifte te doen. Als u dat niet doet, krijgt u een boete.

Als u helemaal geen aangifte doet, krijgt u uiteindelijk een aanslag van de Belastingdienst. De Belastingdienst maakt dan een schatting van het bedrag dat u moet betalen. Als u het niet eens bent met de (ambtshalve) aanslag, kunt u bezwaar maken. U moet wel dan wel kunnen aantonen dat de aanslag onjuist is.

Loonheffingen en btw

Als u te laat bent met uw aangifte btw of uw aangifte loonheffingen, dan krijgt u direct een boete. De Belastingdienst stuurt voor deze aangiften geen herinneringen. Zorg dus dat u op tijd aangifte doet voor deze belastingen.

Aangiftetijdvakken loonheffingen

Op de aangiftebrief loonheffingen die u van de Belastingdienst hebt gekregen, staat wanneer u de aangifte moet doen. Ook staat er op de site van de Belastingdienst een overzicht van uiterste aangiftedatums.

Aangiftetijdvakken btw

Wanneer uw aangifte btw bij de Belastingdienst binnen moet zijn, hangt af van uw aangiftetijdvak. Bij Inloggen voor ondernemers van de Belastingdienst vindt u de uiterste aangiftedatum. En op belastingdienst.nl staat een overzicht van uiterste ontvangstdatums voor de aangiften en de betalingen btw. Ook als u geen btw hoeft te betalen moet u toch btw-aangifte doen. U riskeert anders een boete.

Vraag uitstel aan

Weet u dat u sowieso niet op tijd aangifte kunt doen? Vraag dan vooraf uitstel aan voor de aangifte. U kunt uitstel aanvragen voor de:

Voor de loonheffingen en de btw kunt u geen uitstel aanvragen.

Aangifteformulier niet of niet op tijd aangevraagd

Bent u te laat met het aanvragen van een aangifteformulier? Of heeft u helemaal geen aangifteformulier aangevraagd? Dan kunt u een (verzuim)boete krijgen. De hoogte van de boete verschilt per soort belasting.

Heeft u voor de inkomstenbelasting geen aangiftebrief gekregen van de Belastingdienst? En moet u wel aangifte doen? Dan krijgt u geen boete als u een aangifte aanvraagt binnen 6 maanden na afloop van het jaar waarover u aangifte moet doen.

In de praktijk krijgt u pas een boete als u later dan twee weken na die termijn van 6 maanden om een aangifte vraagt.

Deze informatie is geplaatst door:

Belastingdienst

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Belastingdienst

0800-0543