Eén antwoord van de overheid

U voldoet niet aan uw verplichtingen

U moet aangifte doen en vaak ook belasting betalen. Hier leest u meer over uw rechten en plichten. En over wat de gevolgen zijn als u geen aangifte doet of geen belasting betaalt.

Geen aangifte doen

Wat als u geen aangifte doet of uw aangifte klopt niet?

Niet betalen

U betaalt niet of niet op tijd? Dan krijgt u een boete.

Spelregels bij boetes

U hebt een boete van de Belastingdienst gekregen. Wat zijn de spelregels?

Wetten en regels