Eén antwoord van de overheid

Uitstel van betaling en betalingsregeling

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

Als u uw belasting niet kunt betalen, dan kunt u uitstel van betaling vragen. Hiervoor gelden wel voorwaarden, bijvoorbeeld dat u niet eerder uitstel voor uw belastingschuld heeft gekregen.

Telefonisch uitstel aanvragen

Wilt u maar voor maximaal 4 maanden uitstel van betaling, bijvoorbeeld tot het geld van uw klant binnen is? Als u aan de voorwaardenExternal link voldoet, kunt u dit regelen met de Belastingtelefoon.

Verzoek betalingsregeling

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor telefonisch uitstel, bijvoorbeeld omdat uw belastingschuld te hoog is? Misschien kunt u dan gebruikmaken van de uitstelregeling voor ondernemers met betalingsproblemenExternal link. Let op: u krijgt voor een aanslag geen uitstel van betaling meer als u daarvoor al telefonisch uitstel heeft gekregen.

Verrekenen teruggaaf btw

Moet u loonheffingen betalen en krijgt u voor dezelfde periode ook btw terug? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om de loonheffingen te verrekenen met die btw-teruggaafExternal link. Als wij dit gaan verrekenen, krijgt u automatisch uitstel van betaling voor de loonheffingen.

Uw vennootschap kan niet betalen

Bestuurders van een bv of een nv kunnen telefonisch uitstel vragenExternal link. In de brochure Aansprakelijkheid van bestuurdersExternal link vindt u meer informatie over wat u kunt doen als u de belasting niet kunt betalen.

Aanvragen uitstel of kwijtschelding

De melding dat de vennootschap niet kan betalen is niet hetzelfde als een verzoek om uitstel van betaling of een verzoek om kwijtschelding. Daarvoor moet u een apart verzoek doen bij uw belastingkantoorExternal link. Er is een formulier voor verzoek om uitstel van betalingExternal link en een formulier voor kwijtscheldingExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Belastingdienst

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Belastingdienst

0800-0543