Eén antwoord van de overheid

Langer uitstel bij bijzondere omstandigheden

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

Soms kunt u langer dan normaal uitstel van betaling krijgen. Of u krijgt langer uitstel zonder dat u zekerheid hoeft te geven voor het hele belastingbedrag dat u moet betalen. Hier zitten wel voorwaarden aan.

Betalingsproblemen door bijzondere omstandigheden

Is uw onderneming gezond, maar heeft u tijdelijk betalingsproblemen door bijzondere omstandigheden? Dan kunt u misschien uitstel van betalingExternal link krijgen voor een langere periode dan 12 maanden. Of zonder dat u zekerheid hoeft te geven voor het hele bedrag dat u moet betalen. Een verzoek om uitstel vanwege bijzondere omstandigheden moet u sturen naar uw belastingkantoorExternal link.

Voorwaarden

Voor langer uitstel heeft u een verklaring nodig waarin aannemelijk wordt gemaakt dat:

  • het gaat om werkelijk bestaande betalingsproblemen
  • die betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn
  • die betalingsproblemen vóór een te benoemen tijdstip zullen worden opgelost
  • er sprake is van een levensvatbare onderneming

Die verklaring mag u niet zelf opstellen. U moet dit laten doen door een externe deskundige, zoals uw accountant of uw brancheorganisatie. De Belastingdienst kan extra voorwaarden stellen om te voorkomen dat u uw belastingschuld niet betaalt.

Deze informatie is geplaatst door:

Belastingdienst

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Belastingdienst

0800-0543