Eén antwoord van de overheid

Als ondernemer krijgt u met belastingen te maken: u betaalt inkomstenbelasting over uw winst, u moet btw betalen of u krijgt juist btw terug. Hier vindt u informatie over de verschillende belastingen.

Belastingen voor ondernemers

Inkomstenbelasting, omzetbelasting (btw) en vennootschapsbelasting.

Belastingen voor ondernemers met werknemers

Belastingen, premies, vergoedingen voor uw personeel en de werkkostenregeling (WKR).

Autobelastingen

Motorrijtuigenbelasting (mrb), belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm) en belasting zware motorrijtuigen/Eurovignet (bzm)

Gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting

Onroerendezaakbelasting, rioolheffing, precariobelasting en andere belastingen.

Milieubelastingen

Energiebelasting en belasting op leidingwater.

Andere belastingen

Overdrachtsbelasting en assurantiebelasting.