Eén antwoord van de overheid

Veelgestelde vragen over bezwaar

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

Wat als u geen aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan?

Dan schat de Belastingdienst uw inkomen en krijgt u daarvan een aanslag. Als u bezwaar maakt tegen deze aanslag, moet u overtuigend aantonen dat de schatting van de Belastingdienst onjuist is.

Wat kost bezwaar maken?

Bezwaar maken kost u niets.

Wat zijn de eisen voor een bezwaar?

  • Uw bezwaar moet binnen 6 weken na de datum van de beslissing bij de Belastingdienst binnen zijn.
  • Legt u vooral goed uit waarom u bezwaar maakt.
  • Stuur berekeningen mee.
  • Geef het telefoonnummer door waarop u overdag bereikbaar bent.

Wat als uw bezwaar niet aan de eisen voldoet?

Was u wel op tijd met uw bezwaar? Dan kunt u uw bezwaar nog aanpassen.

Wat als u niet op tijd bezwaar maakt?

Dan kan de Belastingdienst uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaren. De Belastingdienst behandelt en beoordeelt uw bezwaar dan als een verzoek. Ook bij een verzoek kan de Belastingdienst u nog vragen stellen. U kunt in beroep gaan tegen de beslissing om uw bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.

Wijst de Belastingdienst uw verzoek (bezwaar) af, helemaal of voor een deel? Dan kunt u tegen die beslissing bezwaar maken. Dit geldt alleen voor aanslagen inkomstenbelasting.

Wat als u niet kunt betalen?

Dan hoeft u geen bezwaar te maken. U kunt wel uitstel van betaling vragen of een betalingsregeling afspreken met de Belastingdienst.

Deze informatie is geplaatst door:

Belastingdienst

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Belastingdienst

0800-0543