Eén antwoord van de overheid

Spelregels bedrijfsbezoek en controle

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

De medewerker van de Belastingdienst die uw bedrijf komt bezoeken, moet zich voor het begin van de controle legitimeren.

Als ondernemer bent u verplicht om mee te werken aan de controle.

Dat betekent dat:
  • u de medewerkers van de Belastingdienst binnen moet laten in de gebouwen waarin uw onderneming is gevestigd.
  • u alle gegevens en inlichtingen moet geven die voor de controle van belang kunnen zijn.
  • uw werknemers een identiteitsbewijs bij zich moeten hebben. Als u in loondienst bent bij uw onderneming, geldt dit ook voor u.
  • de medewerkers van de Belastingdienst uw administratie mogen inzien en dat zij daar kopieën van mogen maken. Ook als het gaat om belastingen en premies van een andere onderneming of personen buiten uw onderneming.

Deze informatie is geplaatst door:

Belastingdienst

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Belastingdienst

0800-0543