Eén antwoord van de overheid

Bezoek van de Belastingdienst

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

U kunt bezoek krijgen van de Belastingdienst. Er zijn verschillende soorten bezoek: het bedrijfsbezoek, de waarneming ter plaatse en het boekenonderzoek.

Bedrijfsbezoek

Bij een bedrijfsbezoek verzamelt de Belastingdienst informatie om inzicht te krijgen in uw bedrijfsvoering en uw administratie. Het gaat dus niet om een onderzoek naar een bepaalde aangifte.

Waarneming ter plaatse

Een bijzondere vorm van een bedrijfsbezoek is de ‘waarneming ter plaatse’. Daarbij gaat het om de dagelijkse gang van zaken in uw onderneming. De Belastingdienst bekijkt bijvoorbeeld hoe druk het is in uw onderneming en hoeveel personeel er aanwezig is. Een waarneming ter plaatse kan meerdere keren herhaald worden.

Boekenonderzoek

Een boekenonderzoek is een controle van uw aangiften en uw administratie. Het kan gaan om een onderzoek over een bepaalde periode. Of om controle van bepaalde onderdelen van uw aangiften en administratie.

Meer informatie

Meer informatie over deze bezoeken vindt u op de site van de BelastingdienstExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Belastingdienst

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Belastingdienst

0800-0543