Eén antwoord van de overheid

Bezoek van de Belastingdienst

De Belastingdienst kan een bezoek brengen aan uw bedrijf of uw administratie controleren. Hoe gaat dat in zijn werk?

Bezoek van de Belastingdienst

Als de Belastingdienst bij u komt voor een bedrijfsbezoek of een boekenonderzoek.

Spelregels bedrijfsbezoek en controle

Uw rechten en plichten bij een bedrijfsbezoek of controle.