Eén antwoord van de overheid

Eigen auto zakelijk gebruiken

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

Als u uw eigen auto zakelijk gebruikt, heeft dat gevolgen voor de inkomstenbelasting en de btw. Hoe dat werkt, leest u hier.

Zakelijk gebruik privéauto en de inkomstenbelasting

Gebruikt u uw eigen auto voor uw onderneming en rijdt u per jaar niet meer dan 500 kilometer privé? Dan is uw auto verplicht een auto van de zaak.

Rijdt u meer dan 500 kilometer per jaar privé? Dan mag u kiezen of u de auto zakelijk of privé houdt. Als u de auto privé houdt, trekt u geen autokosten af van uw winst. Wel mag u 19 cent per kilometer die u zakelijk met uw auto rijdt, aftrekken van uw winst. Dit is met name interessant als u veel zakelijke kilometers rijdt.

Bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan kunt u toch zakelijke kosten met uw privé-auto aftrekken. Dat doet u in uw aangifte inkomstenbelasting in Box 1 bij 'Andere inkomsten/inkomsten uit overig werk/aftrekbare kosten'.

Zakelijk gebruik privéauto en de btw

Voor de btw mag u kiezen of u de auto privé of zakelijk houdt. Is de auto voor de btw een privéauto? Gebruikt u de auto ook voor de zaak? En mag uw onderneming btw aftrekken? Dan mag u de btw op onderhouds-, reparatie- en gebruikskosten aftrekken. De btw op de aanschafkosten van de auto mag u niet aftrekken als u de auto privé houdt.

Het werkt zo. U trekt eerst alle btw af op onderhouds-, reparatie- en gebruikskosten. Uiteindelijk mag u de btw alleen maar aftrekken voor het gedeelte waarvoor u de auto zakelijk gebruikt. Daarom moet u aan het einde van het jaar nog btw betalen voor het privégebruik. U moet er rekening mee houden dat woon-werkverkeer voor de btw geldt als privégebruik. Woon-werkverkeer is het reizen tussen uw woon- of verblijfplaats en de plaats waar u werkt.

Sluitende rittenregistratie

Heeft u een sluitende rittenregistratie? Dan moet u daarmee aantonen wat uw privégebruik is. U doet dat aan de hand van de verhouding tussen het werkelijke privégebruik en het totale aantal kilometers dat u in een jaar heeft gereden.

Voor een sluitende rittenregistratie kunt u bijvoorbeeld RitRegistratieSystemen (RRS) met een keurmerk van de Belastingdienst gebruiken of de boordcomputer taxi (BCT). Maar u mag ook een eigen (sluitend) systeem gebruiken. In uw eigen systeem moeten wel alle gegevens staan die nodig zijn voor een sluitende rittenregistratie.

Houdt u geen sluitende rittenregistratie bij? Dan betaalt u voor het privégebruik 1,5% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm) aan btw. Het bedrag dat u moet betalen is niet hoger dan het totale bedrag dat u aan btw op autokosten heeft afgetrokken.

Voorbeeld btw privégebruik

Voorbeeld btw en privégebruik
Soort kostenBedrag (€)
Aanschafkosten auto

30.000 (excl. 6.300 btw en bpm)

of 45.000 (incl. btw en bpm)

Bpm 8.700
Verzekering 400
Motorrijtuigenbelasting 270
Brandstof 3.500 (excl. btw) btw = 735
Onderhoud 600 (excl. btw) btw = 126

U heeft een sluitende rittenregistratie

  • De btw op de brandstof en het onderhoud trekt u af: €735 + €126 = €861.
  • Stel dat uit uw administratie blijkt dat u in dat jaar 40.000 kilometer gereden heeft, waarvan 10.000 privé. De verhouding tussen de zakelijke kilometers en privékilometers is dan: 75% zakelijk en 25% privé.
  • Aan het einde van het jaar moet u 25%x €861= €215 aan btw terugbetalen voor het privégebruik. Dit bedrag vult u op de laatste btw-aangifte van het boekjaar in bij vraag 1d.

U heeft geen sluitende rittenregistratie

  • U trekt €861 aan btw op autokosten af.
  • Als u geen sluitende kilometeradministratie heeft, moet u voor het privégebruik 1,5% x €45.000 = €675 aan btw betalen.
  • Deze btw voor het privégebruik vult u in op de laatste btw-aangifte van het boekjaar van uw onderneming. Het bedrag voor het privégebruik vult u op de laatste btw-aangifte van het jaar in bij vraag 1d.

Vrijgestelde omzet?

Zijn sommige van uw goederen of diensten vrijgesteld van btw? Dan moet u aan het begin van het jaar bij de aftrek van btw al rekening houden met de verhouding tussen belaste en vrijgestelde leveringen. U splitst de aftrekbare en niet-aftrekbare btw op basis van de omzetverhouding. Als u kunt bewijzen dat het werkelijke gebruik anders is, dan mag u splitsen op basis van het werkelijke gebruik.

Voorbeeld

U heeft bijvoorbeeld een makelaarskantoor (met btw belast) en u verkoopt verzekeringen (vrijgesteld). U schat dat de omzetverhouding 80%-20% is. Maar u gebruikt de auto in werkelijkheid alleen voor uw makelaarsactiviteiten. De btw op de autokosten mag u op basis van de omzetverhouding maar voor 80% aftrekken. Als u kunt bewijzen dat u de auto alleen voor de makelaarsactiviteiten gebruikt, mag u 100% van de btw op de autokosten aftrekken.

Aangifte aanpassen

Aan het einde van het jaar moet u berekenen of u de juiste verhouding heeft toegepast tussen belaste en vrijgestelde activiteiten. Als u te veel of te weinig btw heeft afgetrokken, moet u uw aangifte aanpassen.

Let op: goederen en diensten die u aan buitenlandse klanten levert tegen 0% btw, zijn met btw belaste goederen en diensten. Ook leveringen waarbij u de btw verlegt, gelden als leveringen die belast zijn met btw. Deze leveringen vallen niet onder vrijgestelde omzet.

Deze informatie is geplaatst door:

Belastingdienst