Eén antwoord van de overheid

Auto van de zaak

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

Als u in een auto van de zaak rijdt, heeft dat gevolgen voor de inkomstenbelasting en de btw. Hoe dat werkt, leest u hier.

Uw auto van de zaak en de inkomstenbelasting

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Gebruikt u de auto voor uw onderneming en rijdt u per jaar niet meer dan 500 kilometer privé? Dan is uw auto verplicht een auto van de zaak. U kunt dan voor de inkomstenbelasting niet kiezen om de auto in privé te houden. Rijdt u meer dan 500 kilometer per jaar privé? Dan mag u er ook voor kiezen om uw auto in privé te houden. Dan gelden andere regels voor de inkomstenbelasting en de btw.

Autokosten

Bij een auto van de zaak kunt u alle autokosten aftrekken van uw winst. Autokosten zijn bijvoorbeeld afschrijvingen, onderhoud, APK, parkeerkosten, de verzekering en de motorrijtuigenbelasting. Als u speciaal voor uw onderneming een auto koopt, mag u ook de aanschafkosten aftrekken van uw winst. Heeft u al een auto die u nu voor de zaak gaat gebruiken? Dan kunt u de aanschafkosten niet meer aftrekken. Wel mag u het bedrag dat de onderneming betaalt voor het overnemen van de auto afschrijven over een aantal jaren.

Waarde van de auto

De waarde van de auto van de zaak neemt u op in de (begin)balans van uw onderneming. Als u de auto nieuw koopt, is de waarde de prijs die u voor de auto heeft betaald. Heeft u al een auto die u nu zakelijk gaat gebruiken? Dan houdt u bij de berekening van de waarde rekening met de kilometerstand en eventuele schade die de auto al heeft.

Auto leasen

Als u een auto voor uw onderneming leaset, zet u de waarde van de auto niet altijd op uw balans. Operational lease lijkt op huur. De auto hoort dan niet tot het vermogen van uw onderneming. U zet de auto niet op uw balans. Bij financial lease is dat anders. Dan draagt u alle financiele risico's. De auto is dan een bedrijfsmiddel dat tot uw bedrijfsvermogen hoort. U moet de auto dan op de balans zetten. Verder gelden voor een leaseauto dezelfde regels als voor een auto die u koopt.

Bijtelling privégebruik

Als u de auto van de zaak ook gebruikt om familie te bezoeken, voor vakantie of boodschappen, dan heeft u daar privé voordeel van. U krijgt in de inkomstenbelasting dan te maken met een bijtelling voor het privégebruik. Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van de waardeExternal link van de auto, de CO2-uitstoot en van het moment waarop de auto voor het eerst is gebruikt. De bijtelling is meestal 22% van de cataloguswaarde van de auto. De catalogusprijs is de officiële nieuwprijs van de (bestel)auto die geldt op de datum dat het kenteken deel 1 is afgegeven. Deze prijs is inclusief btw, bpm en accessoires die door de fabrikant of de importeur in de auto zijn gezet voordat het kenteken deel 1 is afgegeven.

De bijtelling is nooit hoger dan de kosten van de auto.

U hoeft geen bijtelling te betalen als u:

  • minder dan 500 km per jaar privé rijdt en
  • u dat kunt bewijzen met een sluitende rittenregistratie.

In het algemeen geldt dat u 22% van de cataloguswaarde van de auto moet verrekenen met de autokosten. Voor auto's zonder CO2-uitstoot verrekent u 4% van de cataloguswaarde. En bij auto's die ouder zijn dan 15 jaar is de bijtelling 35% van de waarde in het economisch verkeer (dagwaarde). Voor auto's met een kenteken afgegeven vóór 2017 gelden andere percentages:

Uw auto van de zaak en de btw

Bent u ondernemer voor de btw? En mag uw onderneming btw aftrekken? Ook voor de btw mag u kiezen of u de auto privé of zakelijk houdt. Uw keuze voor de inkomstenbelasting maakt daarbij niet uit. De auto kan op de balans staan (zakelijk), maar voor de btw kunt u nog altijd kiezen om de auto privé te houden. Dat moet wel blijken uit uw administratie.

Het komt er in de praktijk op neer dat de auto voor de btw zakelijk is, als u de btw op de aanschaf van de auto heeft afgetrokken. Maar als u een tweedehands auto koopt, staat er vaak geen btw op de factuur. Dan kunt u de aanschaf-btw niet aftrekken. Als u de aanschaf-btw niet aftrekt, terwijl dat wel mogelijk is, hoort de auto voor de btw tot uw privévermogen.

Autokosten en de btw

Voor uw auto van de zaak mag u de btw op onderhouds-, reparatie- en gebruikskosten aftrekken. Als u de auto ook privé gebruikt, moet u de aftrek corrigeren aan het einde van het jaar. Dat betekent dat u btw moet betalen. Het maakt daarbij uit of u een sluitende rittenregistratie bijhoudt. U moet er rekening mee houden dat woon-werkverkeer voor de btw geldt als privé-kilometers. Woon-werkverkeer is het reizen tussen uw woon- of verblijfplaats en de plaats waar u werkt.

Rekenhulp btw privégebruik auto berekenenExternal link

Voorbeeld btw en privégebruik

Voorbeeld btw privégebruik
Soort kostenBedrag (€)
Aanschafkosten auto 30.000 (excl. 6.300 btw en bpm) of 45.000 (incl. btw en bpm)
Bpm 8.700
Verzekering 400
Motorrijtuigenbelasting 270
Brandstof 3.500 (excl. btw) btw = 735
Onderhoud 600 (excl. btw) btw = 126

U houdt een sluitende rittenregistratie bij

  • De btw op de aanschaf, de brandstof en het onderhoud trekt u af: €6.300 + €735 + €126 = €7.161.
  • Stel dat aan het einde van het jaar blijkt dat u 40.000 kilometer heeft gereden, waarvan 10.000 privé. Dan moet u 21% x (10.000/40.000) x ((1/5 x 30.000) + 3500 + 600) = €530 aan btw betalen voor het privégebruik. Dit bedrag vult u in op de laatste btw-aangifte van het boekjaar, bij vraag 1d.
  • In dit voorbeeld heeft u de aanschaf-btw op de auto afgetrokken. Als u dat doet, dan moet u 1/5 deel van de aanschafwaarde van de auto (ex btw en bpm) meenemen in de berekening. Dat moet u doen in het jaar waarin u de auto aanschaft en in de vier jaren erna (in dit voorbeeld dus van 2015 tot en met 2019). Als u de aanschaf-btw niet aftrekt, hoeft u de afschrijving niet mee te nemen in uw berekening.

Alleen als u een sluitende rittenregistratie heeft, kunt u de rekenhulp btw bij privégebruik auto gebruiken. Met de rekenhulpExternal link berekent u in een paar stappen hoeveel btw u moet betalen voor het privégebruik van de auto van de zaak.

U houdt geen sluitende rittenregistratie bij

  • De btw op de aanschaf, de brandstof en het onderhoud trekt u af: €6.300 + €735 + €126 = €7.161.
  • Aan het einde van het jaar betaalt u voor het privégebruik 2,7% van de catalogusprijs van de auto (inclusief btw en bpm). U betaalt dan 2,7% x €45.000 = €1215. Heeft u de aanschaf-btw niet afgetrokken? Bijvoorbeeld omdat u een tweedehands auto heeft gekocht -en er dus geen btw op de aankoopfactuur staat-? Dan betaalt u 1,5% van de catalogusprijs van de auto (inclusief btw en bpm): 1,5% x €45.000 = €675.
  • De btw voor het privégebruik vult u in op de laatste btw-aangifte van het boekjaar van uw onderneming. Als uw boekjaar langer is dan een kalenderjaar, dan moet u de btw voor het privégebruik invullen op de laatste aangifte van het kalenderjaar waarin u de auto privé heeft gebruikt. U vult het bedrag dat u moet betalen voor het privégebruik op uw btw-aangifte in bij vraag 1d.

Sluitende rittenregistratie

Voor een sluitende rittenregistratie kunt u bijvoorbeeld RitRegistratieSystemenExternal link met een keurmerk van de Belastingdienst gebruiken of de boordcomputer taxi (BCT). Maar u mag ook een eigen (sluitend) systeem gebruiken. In uw eigen systeem moeten wel alle gegevensExternal link staan die nodig zijn voor een sluitende rittenregistratie.

Kiezen mag niet

U mag de berekeningen met en zonder rittenregistratie niet met elkaar vergelijken en voor de goedkoopste optie kiezen. Heeft u een sluitende rittenregistratie? Dan moet u daarmee de bijtelling voor het privégebruik berekenen.

Vrijgestelde omzet?

Zijn sommige van uw goederen of diensten vrijgesteld van btw? Dan moet u aan het begin van het jaar bij de aftrek van btw al rekening houden met de verhouding tussen belaste en vrijgestelde leveringen. U splitst de aftrekbare en niet-aftrekbare btw op basis van de omzetverhouding. Als u kunt bewijzen dat het werkelijke gebruik anders is, dan mag u splitsen op basis van het werkelijke gebruik.

Voorbeeld

U heeft bijvoorbeeld een makelaarskantoor (met btw belast) en u verkoopt verzekeringen (vrijgesteld). U schat dat de omzetverhouding 80-20 is. Maar u gebruikt de auto alleen voor uw makelaarsactiviteiten. De btw op de autokosten mag u op basis van de omzetverhouding maar voor 80% aftrekken. Als u kunt bewijzen dat u de auto alleen voor de makelaarsactiviteiten gebruikt, mag u 100% van de btw op de autokosten aftrekken.

Aangifte aanpassen

Aan het einde van het jaar moet u berekenen of u de juiste verhouding heeft toegepast tussen belaste en vrijgestelde activiteiten. Als u te veel of te weinig btw heeft afgetrokken, moet u uw aangifte aanpassen.

Let op: goederen en diensten die u aan buitenlandse klanten levert tegen 0% btw, zijn met btw belaste goederen en diensten. Ook leveringen waarbij u de btw verlegd, gelden als leveringen die belast zijn met btw. Deze leveringen vallen niet onder vrijgestelde omzet.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het privégebruik van uw auto van de zaak? Bel dan de BelastingTelefoonExternal link. U kunt ook een brief sturen naar het Landelijk Coördinatiecentrum Auto:

Belastingdienst Landelijk Coördinatiecentrum Auto

Postbus 843

7600 AV Almelo

Deze informatie is geplaatst door:

Belastingdienst