Eén antwoord van de overheid

Betalen

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

U moet uw belastingen op tijd betalen. Er zijn verschillende manier om te betalen.

Wanneer moet u betalen?

Wanneer u moet betalen is afhankelijk van het soort belasting dat u moet betalen.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting

Voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting krijgt u een aanslag die u moet betalen. Op de aanslag staat de uiterste betaaldatum en het bedrag dat u moet betalen. Moet u inkomstenbelasting betalen? Als u een voorlopige aanslag aanvraagt, kunt u maandelijks uw belasting betalen. Zo voorkomt u dat u een groot bedrag ineens moet betalen.

Btw

Voor de btw krijgt u geen aanslag van de Belastingdienst. U betaalt het bedrag als u aangifte doet. Bij Inloggen voor ondernemers op belastingdienst.nl vindt u de uiterste betaaldatum van uw aangifte. Zorg ervoor dat u op tijd betaalt. Doet u dat niet, dan moet u mogelijk een boete betalen.

Hoe kunt u betalen?

U kunt op verschillende manieren betalen:
  • met de acceptgiro die u van de Belastingdienst krijgt
  • door een betalingsopdracht aan uw bank
  • via internetbankieren
  • met automatische incasso
  • door uw belasting te verrekenen met een teruggaaf.

Middelen bij sterk wisselende inkomens

Maakt u in het ene jaar veel meer winst dan in een ander jaar? Dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer uw winst gelijkmatig was verdeeld over een aantal jaren. Kijk of u gebruik kunt maken van de middelingsregeling. Met de middelingsregeling berekent u uw gemiddelde inkomsten over een periode van 3 opeenvolgende kalenderjaren. Zijn de nieuwe bedragen lager dan uw belastingaanslagen? Dan krijgt u misschien geld terug.

Waar moet u opletten als u betaalt

  • Betaal altijd 1 belastingaanslag tegelijk. Als u meerdere aanslagen in 1 bedrag tegelijk overmaakt, kan de Belastingdienst uw betaling niet verwerken.
  • Op de uiterste betaaldatum moet het geld op de rekening van de Belastingdienst staan. U moet het geld dus eerder overmaken.
  • Betaal op tijd. U voorkomt daarmee een boete. Het tijdstip van betaling is de datum van bijschrijving op de rekening van de Belastingdienst.
  • Vermeld altijd het betalingskenmerk bij uw betaling. Lees meer informatie over betalen aan de Belastingdienst.

Zoekhulp betalingskenmerk

Gebruik de Zoekhulp betalingskenmerk van de Belastingdienst als u het betalingskenmerk kwijt bent. Of kijk onder het tabblad 'Betalingskenmerk' bij Inloggen voor ondernemers op belastingdienst.nl.

En als u niet kunt betalen?

Kijk dan bij Uitstel van betaling en betalingsregeling om te zien wat u moet doen.

Deze informatie is geplaatst door:

Belastingdienst

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Belastingdienst

0800-0543