Eén antwoord van de overheid

SBI-code

Deze informatie is geplaatst door

Centraal Bureau voor de Statistiek | KVK

Uw bedrijf krijgt een SBI-code van KVK. Veel (overheids)organisaties gebruiken deze informatie. Wijzig uw SBI-code bij KVK als uw SBI-code onjuist is of als uw bedrijfsactiviteiten veranderen.

Wat is een SBI-code?

Een SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling) is bedoeld om bedrijven in te delen naar economische activiteiten. De SBI-code (vroeger BIK-code) geeft de hoofdactiviteit van een bedrijf weer. Bedrijven met dezelfde hoofdactiviteit vallen onder dezelfde SBI-code. De eerste 4 cijfers van de SBI-code zijn binnen Europa meestal gelijk. Het 5e cijfer is een verdere specificatie voor Nederlandse bedrijfstakken. SBI-codes kunt u opzoeken met de typeermoduleExternal link van het CBS.

Voorbeeld SBI-codes:

  • 96021 - Kappers
  • 6201 - Softwareontwikkeling

Hoe krijgt uw bedrijf een SBI-code?

Wanneer u zich inschrijft bij KVK geeft u uw bedrijfsactiviteiten op. Uw bedrijf krijgt dan één SBI-code voor de hoofdactiviteit en maximaal twee SBI-codes voor eventuele nevenactiviteiten.

Wie gebruikt uw SBI-informatie?

  • Met de juiste SBI-code kan uw bedrijf in het handelsregisterExternal link gevonden worden door (potentiele) klanten die op bedrijfsactiviteit zoeken.
  • Het CBS maakt bedrijfsstatistiekenExternal link op basis van de SBI-code. Een juiste SBI-code draagt bij aan de kwaliteit van statistieken over uw branche. En als het CBS uw bedrijf een enquête stuurt, ontvangt u met de juiste SBI-code de juiste enquête.
  • Overheidsinstanties gebruiken de SBI onder andere voor wetten en regels die gelden voor specifieke branches, bij het afgeven van sommige vergunningen of het verlenen van subsidies.
  • Ook niet-overheidsorganisaties kunnen de SBI gebruiken en naar uw SBI-code vragen zoals brancheorganisaties, pensioenfondsen, banken en verzekeringsmaatschappijen.
  • De belastingdienstExternal link maakt gebruik van sectorcodes. Deze worden niet afgeleid van de SBI-code.

Uw SBI-code opzoeken of wijzigen

Bij KVK kunt u uw SBI-code(s) opzoekenExternal link en wijzigenExternal link.

Geef door aan KVK als uw activiteiten veranderen

Wanneer uw bedrijfsactiviteiten veranderen, dan moet u dat doorgeven aan KVK. Deze kent dan een SBI-codeExternal link toe aan uw nieuwe bedrijfsactiviteit. U kunt ook zelf een SBI-code opgeven op het wijzigingsformulierExternal link. KVK controleert dan of de door u gewenste SBI-code past bij uw bedrijfsactiviteiten.

Staan uw bedrijfsactiviteiten correct vermeld, maar is de bijbehorende SBI-code niet goed? Een correctie van uw SBI-code(s) kunt u telefonisch doorgeven aan KVK. Deze wijziging is gratis.

Feiten en cijfers: 3 meest voorkomende SBI-codes

De grafiek laat per kwartaal het aantal bedrijven zien van de 3 meest voorkomende SBI-codes.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

088-585 1585

Gerelateerde pagina's

Deze informatie is geplaatst door

Centraal Bureau voor de Statistiek
KVK