Eén antwoord van de overheid

Stappenplan particulier beveiligingsbedrijf starten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Centraal Bureau voor de Statistiek | KVK

Waar krijgt u mee te maken als u een beveiligingsbedrijf wilt starten? Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden. Het stappenplan is een richtlijn. Het is mogelijk dat u nog andere verplichtingen hebt.

1. Vraag een vergunning particulier beveiligingsbedrijf aan

Voor het oprichten van een particulier beveiligingsbedrijf hebt u een vergunningExternal link nodig. Als leidinggevende van een beveiligingsbedrijf hebt u nog een aparte ministeriële toestemming nodig.

2. Vraag een legitimatiebewijs voor uw medewerkers aan

Uw medewerkers moeten een speciaal legitimatiebewijsExternal link bij zich dragen. Hiervoor moet u toestemming vragen bij de politie in de buurt waar uw bedrijf is gevestigd.

3. Laat uw uniform goedkeuren

Als u beveiligingswerkzaamheden uitvoert, bent u verplicht een uniform te dragenExternal link dat door de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) is goedgekeurd. Uw uniform moet zijn voorzien van het voorgeschreven V-embleem.

4. Volg de cao particuliere beveiligingsorganisaties

U bent verplicht de cao Particuliere beveiligingsorganisatiesExternal link te volgen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze voor uw branche algemeen verbindend verklaard.

5. Schrijf u in bij KVK en regel meteen uw aanmelding bij de Belastingdienst

Als u een particulier beveiligingsbedrijf start of overneemt, moet u het inschrijven in het HandelsregisterExternal link van KVK. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft zich niet apart aan te melden bij de Belastingdienst.

Aantal oprichtingen particuliere beveilingsdiensten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Centraal Bureau voor de Statistiek
KVK