Eén antwoord van de overheid

Stappenplan gastouderbureau starten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | KVK

Het stappenplan is een richtlijn. Het is mogelijk dat u nog andere verplichtingen heeft. Overleg met uw gemeente over de volgorde van de stappen. Een aantal stappen kunt u gelijktijdig uitvoeren.

1. Bekijk het bestemmingsplan en kies uw locatie

De vestiging van uw gastouderbureau moet passen in het bestemmingsplanExternal link van uw gemeente. Zo niet, dan kunt u vragen om een wijziging van het bestemmingsplan of om een omgevingsvergunning. Wilt u uw bedrijf aan huisExternal link beginnen? Houd dan rekening met voorwaarden van uw gemeente en huisbaas of hypotheekverstrekker.

2. Vraag een verklaring omtrent het gedrag aan

De houder, eventuele (stichtings)bestuurders en bemiddelingsmedewerkers moeten over een verklaring omtrent het gedragExternal link (VOG) met screeningsprofiel 84 (zorgdragen voor minderjarigen) of 86 (werkzaam in de kinderopvang) beschikken. U heeft een VOG nodig voor de registratie van uw gastouderbureau in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)External link.

3. Stel een pedagogisch beleidsplan op

Uw gastouderbureau moet bij de aanvraag tot registratie in het LRK beschikken over een pedagogisch beleidsplanExternal link. Hierin geeft u uw visie op de omgang met kinderen.

4. Registreer uw gastouderbureau, gastouders en opvanglocaties in het LRK

Minimaal 10 weken voor de start van uw gastouderbureau moet u een aanvraag tot registratie in het Landelijk Register KinderopvangExternal link (LRK) doen. U doet deze aanvraag bij de gemeente. Daarnaast moet u ook de gastouders en de opvanglocaties laten registreren. Hiervoor dient u een aparte aanvraag in.

5. Schrijf u in in het Personenregister kinderopvang

Iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen moet zich inschrijven in het Personenregister kinderopvangExternal link. Deze personen worden continu gescreend. Bekijk wie zich moeten inschrijvenExternal link.

6. Zorg voor een veiligheids- en gezondheidsbeleid

U moet een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleidExternal link opstellen. Hiermee zorgt u ervoor dat veiligheid en gezondheid een continu proces is in uw gastouderbureau.

7. Neem gekwalificeerd personeel aan

Uw gastoudersExternal link en bemiddelingsmedewerkersExternal link moeten aan een aantal kwalificatie-eisenExternal link voldoen. Ook moeten zij in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedragExternal link (VOG).

8. Sluit u aan bij de Geschillencommissie

U moet zich aansluiten bij de Geschillencommissie KinderopvangExternal link. U registreert zich hier voor al uw vestigingen. Informeer de ouders en de oudercommissie dat u bent aangemeld bij de geschillencommissie.

9. Zorg voor een meldcode kindermishandeling

Een meldcode beschrijft in 5 stappen hoe u en uw medewerkers moeten omgaan met een vermoeden van kindermishandelingExternal link.

10. Stel een reglement oudercommissie op

Uw gastouderbureau moet een oudercommissieExternal link hebben. Het reglement voor de oudercommissie moet u vaststellen binnen 6 maanden nadat u bij de gemeente een aanvraag tot registratie in het LRK hebt gedaan.

De verplichting voor een oudercommissie geldt niet als u zich aantoonbaar heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen én bij uw gastouderbureau niet meer dan 50 gastouders zijn aangesloten.

11. Schrijf u in bij KVK en regel meteen uw aanmelding bij de Belastingdienst

Als u een gastouderbureau start of overneemt, moet u het inschrijven in het HandelsregisterExternal link van de KVK. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U krijgt meteen een btw-nummer.U hoeft zich niet apart aan te melden bij de Belastingdienst.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
KVK